Vaimse võimekuse test

Vaimne võimekus ehk intelligentsus tuleneb ladinakeelsest sõnast intelligentia, mis tähendab arukust, taibukust.

Intelligentsus on üldine vaimne omadus, mis väljendub oskuses arutleda, planeerida, ja mõtelda üldistes kategooriates, mõista keerulisi ideid ning jõuda kiiresti probleemi lahenduseni.

Vaimse võimekuse (VVS) hindamine võimaldab ennustada töötaja potentsiaali, kohanemis- ja õppimisvõimet ning tööalast sooritust väga erinevate elukutsete puhul. Eristatakse verbaalset, aritmeetilist ja ruumilist võimekust.

Vaata vaimse võimekuse testi (VVS) näidisraportit.

Vaata vaimse võimekuse testi võrdleva raporti näidist.

Nagu ka isiksuse testil, on eraldi välja töötatud juhtide vaimse võimekuse test, mille normgrupiks on juhid.

Vaata juhi vaimse võimekuse testi (VVS-juht) näidisraportit.

Testi täidetakse kontrollitud keskkonnas - kas meie büroos või skype vahendusel, kui kaamera on sisse lülitatud. Peame oleme kindlad, et kandidaat ei kasuta testi täitmisel kõrvalist abi.

Lisainfo testide ning teenuse kohta telefonil +372 5698 8100 või meili teel info@tammistepersonal.ee.