Kliendid meist

Maigi Peeduli

Infovara OÜ

Tallinna Vesi
Mõistavad kliendi vajadust ja kiire tegutsemine.

Enn Kuslap

Karjamõisa OÜ

Tallinna Vesi
Töö kiire ja korralik!

Aivar Kaus 

Helland Baltic OÜ

Tallinna Vesi
Meie jaoks oli esmakordne kogemus värvata ettevõttesse võtmeisikut läbi personaliotsingu ettevõtte. Me saime lõppvalikusse kolm väga tugevat kandidaati ja neist igaüks oleks tõenäoliselt saanud pakutud ametikohal hästi hakkama.

Personalibüroo ettevalmistav töö oli tehtud põhjalikkusega ja professionaalsusega, millega me ise ei oleks kindlasti hakkama saanud. Lõppvalikusse esitatud kandidaatide kohta oli tehtud väga hea kokkuvõte ja ilmselt oli ka kandidaatidel palutud enda kohta piisavalt infot jagada. Protsess oli sujuv, suhtlus oli piisav ja meil ei tekkinud kordagi kahtlust valitud koostööpartneri suhtes.

Kui ettevõttel ei ole endal piisavat ajalist ressursi et tegeleda võtmesikute värbamisega, siis kindlasti soovitan kaaluda personalibüroo teenuste kasutamist. Ja Tammiste Personalibürood võin enda kogemuse järgi soovitada.

Kristo Timberg 

Chemi-Pharm AS

Tallinna Vesi

Koostöö Tammiste Personalibürooga sai meie jaoks hoo sisse 2020 aasta alguses.

Seoses COVID-19 kriisiga mitmekordistus nõudlus meie toodangu järele ning pidime kiiresti alustama värbamist pea kõigil tasanditel.

Tammiste Personalibüroo professionaalne tegutsemine on olnud sel kiirel perioodil meie jaoks hindamatu väärtusega ning nende kiire ja pühendunud suhtumine on aidanud meil kiire kasvu kõrval toime tulla personaliteemadega oluliselt süvendatumalt kui me ise oleksime seda suutnud.

Sirje oskus kiiresti mõista meie tegelikke vajadusi ning tema konstruktiivne ja süsteemne lähenemine on oluliselt lihtsustanud juhtkonna jaoks parimate otsuste tegemist värbamisel ja aidanud tõsta kogu värbamisprotsessi kvaliteeti.

Praeguseks oleme Tammiste Personalibüroo abiga täitnud organisatsioonis mitmed võtmerollid ja plaanime kindlasti koostööd jätkata ka edaspidi!


Merelle Zeiger

Eesti Lennu- akadeemia

Tallinna Vesi

Eesti Lennuakadeemia tegi Sirje Tammistega koostööd õppeprorektori värbamisel.

Sirje tööstiili iseloomustab süsteemsus, põhjalikkus viimse detailini ja avatud suhtlemine. 

Värbamisprotsess oli otsast lõpuni läbimõeldud: põhjalik ettevalmistus, pidev tagasisidestamine ja soe suhtlusmaneer. Kõik see andis sisendi parima otsuse tegemiseks. 

Sirje eesmärgiks on saavutada parim tulemus ja järeleandmisi ta ei tee. Arvestab kõiki kliendi soove ja ootusi. Oma tohutule tööpagasile toetudes suunas ja juhendas meid igas olukorras ning küsimuses. 

Meil on olnud suur rõõm teha koostööd sellise professionaaliga nagu Sirje. Sirje on väga põhjalik ja hea kuulaja - teisisõnu oma ala tipptegija! Kindlasti lennuakadeemia koostöö Sirje Tammiste personalibürooga jätkub!


Merilin Metsma 

Kaitse- ministeerium

Tallinna Vesi
Sirje koolitas meie juhte arenguvestluste läbiviimise teemal. Koolitus oli väga hästi ettevalmistatud – tõeline rätsepatöö meie vajadustest lähtuvalt! Ühtlasi tuli Sirje suurepäraselt toime meie nõudmistega koolituse mahule ja sisule. Koolituspäevadel oli Sirje hästi ettevalmistunud, oskas vastata küsimustele ning reageeris paindlikult grupis toimuvale. Meie osakonnajuhatajad said koolituselt kaasa praktilise materjali, mida nad saavad edaspidi vestluste ettevalmistamisel kasutada.  

Comp.Act Estonia tiim

Comp.Act

Tallinna Vesi
DiSCi koolituspäev oli meie jaoks väga põnev ja kasulik. Me saime teada, milliste isikuomadustega inimesed on meie tiimis ja kuidas nendega mõistlikult lävida. Koolitus oli põnev ja igav ei hakanud mitte hetkekski. Samuti oli koolitaja Sirje Tammiste väga professionaalne ning talle oli lihtne läheneda erinevate küsimustega. Koolituse alguses loodi koolitaja poolt hästi mugav keskkond.

Maret Kivirand

Tehnopol Startup Inkubaator

Tallinna Vesi
Meie tiimi jaoks oli DiSCi koolitusest väga palju kasu. Saime teada, millised on meie tiimiliikmed ja teame nüüd, kuidas omavahel veel paremini suhelda ning mõistame üksteise motiive ja käitumismustreid. Tänu koolituspäevale oskame olla efektiivsemad oma igapäevatöös!

Eve Kukk

Otto Bock Estonia AS

Tallinna Vesi

Tammiste Personalibürooga on meie koostöö nii personaliotsingu, koolitaja, coachingu, kriisinõustajana kestnud ligi 8 aastat. Tean Sirjet koostööpartnerina rohkem kui 15 aastat ja otsustasin teda tookord oma uuele nõudlikule tööandjale ka soovitada. Sirje valib oma meeskonda hästi. Alati parima soovitamine, asjade lihtsana hoidmine, ausus, avatus, professionaalsus, kvaliteet – need on märksõnad nendega koostööd tehes. Olen isiklikult Sirjelt palju õppinud. Ega me pole nendele ka kerge partner olnud, pigem väga nõudlik, kuid ikka ja jälle olen värbamiste lõppedes kogenud tunnet, et vot, küll oli jälle nende poolt hästi läbi mõeldud ja läbi viidud värbamisprojekt. Sirje meeskonnaga võiks luurele minna küll. Neile võin alati usaldada ka kõige keerulisemad tööd.


Agris Peedu

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Tallinna Vesi
Koostöökogemus Tammiste Personalibürooga on olnud meile alati suurepärane. Märksõnad, mis on Regionaalhaiglat pannud valima meid personaliotsingutes abistama just Sirje Tammiste juhitavat firmat, on - aktiivsus, õigeaegsus, konfidentsiaalsus ja avar võrgustik. Kliendina oleme tundnud, et meid ka tegelikult oodatakse ning et me ei ole sattunud tootmisliinile, vaid see personaliotsingu teenus, mida soovime on tailor-made. Tervishoiuvaldkond vajab uusi ja tugevaid tippspetsialiste ja juhte ning Tammiste Personalibüroo on meid nendes otsingutes sisukalt nõustanud ning parima kandidaadi valikul edukalt abistanud.

MART KUUSKMANN

Pärnu Ühisgümnaasium

Tallinna Vesi
27.veebruaril 2018 toimus Pärnu Ühisgümnaasiumi õpetajatele Tammiste Personalibüroo OÜ koolitus „ Enese- ja meeskonnaanalüüs DiSC mudeli põhjal“.
Sirje Tammiste viis koolituse läbi suurepäraselt. Koolitus oli väärtuslik ja arendav ning mõtlemapanev. Saime teada milline meeskonnaliige ma olen ja milliseid enesearenduskülgi tuleb meil arendada. Koolitus oli väga meeldivalt läbiviidud. Koolitaja oli vahetu ja koolitusel tekkis väga usalduslik õhkkond.

Õpetajate hinnang koolitusele oli väga suurepärane ja soovitakse veel Sirje Tammistega koolitustel osaleda. Eriti meeldis DiSC-i tagasiside materjal kus oli põhjalikult väljatoodud isiku motivatsioon, tööharjumused ja käitumismustrid. Selgitatud oli nende omaduste tugevaid ja arendamist vajavaid külgi.

Külli Kask

Palmako AS

Tallinna Vesi

Korraldasime koostöös Sirje Tammistega oma esma- ja kesktaseme juhtidele koolituse, kus lihvisime erinevaid suhtlemisoskusi. Eriti pöörasime tähelepanu kuulamisoskuse arendamisele ja oskusele tööintervjuusid läbi viia ning uusi töötajaid meeskonnaga siduda. Osalejad pidasid nende oskuste arendamist enda jaoks väga oluliseks. 

Kuigi noorematele ja algajamatele juhtidele oli kindlasti kasu rohkem, hindasid ka kogenumad esmajuhid seda üle paari aasta kõige praktilisemaks inimeste juhtimise valdkonna koolituseks. 

Personalijuhina olen tõesti märganud, et enne mõeldakse, kuidas öelda ja alles siis räägitakse. Ka meie ühiseid värbamisprojekte on palju lihtsam läbi viia - saadakse aru, miks just nii on vaja ja teisti ei saa. Seega  - hästi tehtud koolitus! 

Katri-Maria Tiidus

AS Leibur

Tallinna Vesi

DISC koolitus on minu elus teinud suured korrektuurid, läbi testitulemuste saab samm-sammult edasi minna erinevate etappidega, kõigepealt julgemad muudatused enda juures läbi viia ja lähtuvalt enda tunnetusest vaadata oma partnereid (kodus, tööl, kliendikohtumistel) läbi DISC mudeli. See lihtsustab oluliselt suhtlemisel tekkivaid vastasseise, kui sa juba oskad hinnata olukorda ja inimest. Kõige olulisem hinnang tuleb loomulikult anda endale ja vaadata üle ka, mida enda juures muuta oleks võimalik ja selle sammu astumine tundubki enda jaoks alati kõige raskem, aga selleks annab DISC ka väga head vahendid ja seletab konkreetselt lahti iga persooni tüübi. 

Tänu heale koolitajale Kadile tundus, et ega see inimtüübi hindamine ei olegi kõige raskem, kõige keerulisem osa oli endale hinnang anda. Kadi oskas väga lihtsalt tuua välja inimestes erinevad küljed ja neid läbi mõtestada.

Kindlasti ma läbiksin juba suurest huvist, mis minus tekitati, ka järgmise koolituse ja loodan, et see entusiasm, mis Kadi koolitusest tekkis kestab minus ka pikemalt.

Jaana Ukkur

Kaitseväe Meditsiini Väljaõppekeskus

Tallinna Vesi

Meie meeskonnakoolitusest on praeguseks möödas kaks nädalat. Uskumatult hea tunne on meenutada neid kahte päeva, kus meie inimesed avanesid, kuulasid teineteist ja rääkisid sellest, kuidas end tunnevad. Me kõik oleme ühel meelel, et koolitus oli vaimselt raske, kuid ülimalt vajalik. Tagasi tööle tulles oli näha, et inimesed märkasid ja püüdsid olla üksteisele toeks. Loodame, et selline suhtumine saadab meid ka edasi.  

Täname Kadi ja Tammiste Personalibüroo meeskonda suurepärase koolituse ettevalmistamise eest. Oleme kõik väga rahul, et Kadi oskas meie sisse vaadata ja sealt olulise esile tuua ning oli nendel kahel päeval meiega.

Dagmar Raide

Innove SA

Tallinna Vesi
Sirje Tammiste poolt läbi viidud outplacement koolitust iseloomustas põhjalikkus, professionaalsus ja paindlikkus. Koolitus oli kui rätsepatöö, kus arvestati täielikult meie organisatsiooni vajadusi. Tundub uskumatu, et kahepäevase koolitusega on võimalik nii palju avardada oma teadmisi alustades protsessi ülesehitusest ning lõpetades nõustamise tööriistadega. Suur tänu Sirjele mahutamast oma 30-aastane kogemus ühte koolitusse. 

Maret Pulk

Harmet OÜ

Tallinna Vesi
Arenguvestluste koolitus oli sisukas ja hariv. Osalejate tagasiside oli väga positiivne. Kõige parem tunnustus koolitusele oli see, et juhtidel tekkis kindlustunne ja huvi selle vastu, et mida nad peaksid tegema selleks, et see vestlus õnnestuks. See on väga hea märk sellest, et nad tajusid selle vestluse tähtsust ja vajalikkust ning on valmis selle õnnestumiseks andma endast 100%.

Riho Ever

Luku-Expert OÜ

Tallinna Vesi

Otsisime ettevõttesse juhatuse liiget. Olime seda teinud korra omal käel ja ebaõnnestusime. Koostööd Sirjega iseloomustab väga põhjalik ja professionaalne eeltöö ning suur pühendumus mis andis suurepärase tulemuse. Lisaks tulemuslikkusele võin iseloomustada meie vahelist koostööd sõnadega aus ja sundimatu. Hoidsime kokku hulga aega ja energiat. Soovitan soojalt!

Aleksander Peterson

Ruukki Products AS

Tallinna Vesi
Ametikohtade täitmisel oleme ikka ja jälle kasutanud Tammiste personalibürood, vältimaks valede inimeste palkamisest tulenevat tempokaotust. Hindame kõrgelt Sirje Tammiste pädevust, tasakaalukust, põhjalikku valikumeetodit ja loomupärast sarmi ja takti, mis aitab teha õigeid otsuseid sedavõrd tundlikus valdkonnas.

Raivo Videvik

Elektrum Eesti OÜ

Tallinna Vesi
Mul on olnud suurepärane võimalus koos Sirje Tammiste bürooga moodustada meeskond, kellega võtta ette väga vastutusrikas teekond Eesti elektrituru avanemisel. Iga inimene, kes meie tiimiga liitus, läbis väga põhjalikud eelvaliku ja testimise voorud. Veelgi olulisemad olid aga põhjalikud kirjalikud kokkuvõtted ja taustauuringud.

Andres Sutt

LVM Kinnisvara AS

Tallinna Vesi
LVM Kinnisvaral on Tammiste Personalibürooga pikaajaline koostöösuhe. Oleme nende abiga oma meeskondadesse Pärnus ja Tallinnas leidnud tublisid kolleege, viimase poole aasta jooksul Pärnusse assistendi, fotograafi ja maakleri ametikohtadele. Koostöös sobib meile, et iga uue värbamisprojekti puhul arvestavad nad meie ootuste ja soovidega. Värbamisprotsess on paindlik, loominguline ja samas põhjalik.

Suhtlus nendega on alati väga meeldiv.

Eduard Enns

Fortum Termest AS

Tallinna Vesi
Veel enne kui kuulutasime välja konkursi operaatorite leidmiseks Pärnu elektrijaamale, otsisime tõde, kas kuulutada kohalikus maakonnalehes ja CV Keskuse portaalis, või kasutada personaliotsingufirmat. Valik langes Tammiste personalibüroo kasuks. Ja õigesti sai tehtud. Kümnele ametikohale oli kandideerinud ligemale 140 inimest. Mõeldes, kui palju tööd tegi see väike ja tubli meeskond ühe kuuga, olime tõsiselt rõõmsad, et usaldasime asjatundjaid.

Erika Truuverk

Äripäev AS

Tallinna Vesi
Oleme Sirje abil viinud läbi personalikonkursse ja osalenud testide kasutamise koolitusel. Personalikonkursi käigus andis Sirje võimaluse osaleda grupitöödel ja intervjuudel ning õppida seeläbi tööviise ja saada kogemusi. Töötajast, kelle konkursi raames tööle valisime, sai nelja kuuga parima tulemuse tegija. Testide kasutamise koolitusest on palju abi olnud ettevõttesiseste konkursside läbiviimisel.


Oma pädevuse, põhjalikkuse ja sihikindlusega on Sirje aidanud meil lahendada mitmeid keerulisi olukordi. Hindan kõrgelt Sirje professionaalsust ja usaldusväärsust, samuti tähelepanelikkust ja hoolivust, mis teevad koostöö ladusaks ja meeldivaks. 


Inna Anson

Ruukki Products AS

Tallinna Vesi
Suur osa meie inimestest on ettevõttesse tööle tulnud just selle personaliotsingufirma kaudu. Ruukkis on välja töötatud outplacement programm, et pakkuda tuge töötajatele, kellest oleme olnud sunnitud loobuma. Kandev osa nimetatud programmis on olnud Sirjel. Tänu tema suurepärastele psühholoogivõimetele ning töövahenduse kogemustele on just tema kõige õigem inimene nõustama ning toetama inimesi raske elumuutuse eel.

Ülle Matt

Ericsson Eesti AS Tallinna tehas

Tallinna Vesi
Tammiste Personalibüroo on olnud meie koolituspartner mitmete aastate vältel. Suuremateks projektideks on olnud nii Ericssoni juhtide kui spetsialistide arengu toetamine suhtlemistreeningute, arenguvestluste ja DiSC-koolituste läbi. Märksõnadeks on olnud asjatundlikkus, põhjalikkus ja paindlikkus nii programmide koostamisel kui koolituste elluviimisel, samuti hea grupi kaasamise oskus ning valmidus viia läbi koolitusi nii eesti kui vene keeles.

Kaisa Ilves

Jardin OÜ

Tallinna Vesi

Tänan konsultante igati meeldiva ja asjaliku koostöö eest :) Töötasite personaliotsingul väga põhjalikult, mida olin varasemalt ka  Tammiste Personalibüroo kohta kuulnud ja lugenud. Me igatahes hindame seda põhjalikkust ning oleme tulemusega rahul. Loodan, et ka teil oli meeldiv meile töötajat värvata ning usun, et ilmselt kohtume ka edasipidi. 

Ave Ottesson

MG Beauty OÜ

Tallinna Vesi
Otsisime samaaegselt kahte uut tootejuhti. Konkurss oli pikk ja põhjalik, kuivõrd ootused kandidaatidele olid kõrged. Väga hea kuvandi kandidaatidest andis DiSC küsimustik, mis võimaldas hinnata inimese intensiivsuse indeksit ja käitumismudelit. Projektijuhi positiivsus, põhjalikkus ja kannatlikkus viisid meid koos väga hea lõpptulemuseni.

Monica Kitsing

Eesti Mündiäri OÜ

Tallinna Vesi
Otsisime uut töötajat tähtajaliseks perioodiks, lapsehoolduspuhkusele suunduva töötaja asemele. Sirje Tammiste büroo pakkus kiiresti kandidaadi oma andmebaasist, kes ametikohale väga hästi sobis. Otsus kasutada nende teenust kiirendas oluliselt sobiva inimese leidmist. Kandidaadi põhjalik hindamine andis aga kindluse, et ametikohale asub õige inimene.

Liis Vilde

Trüb Baltic AS

Tallinna Vesi
Tööandja saab põhjaliku iseloomustuse lõppvooru kandidaatide kohta ja endal tuleb vaid 3-4 sõelalejäänud kandidaadiga silmast silma kohtuda, et tekiks tunnetus klappimisest või mitteklappimisest. Kord tuli sama ametikoha täitmiseks korraldada lausa kolm konkurssi, sest kahel korral ei ilmunud väljavalitud lihtsalt tööle. Õnneks ei pidanud me teenuse eest kolm korda maksma, kuigi otsing osutus kokkulepitust pikemaks ja kolm korda töömahukamaks.

Annika Olviste-Jegorova

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Tallinna Vesi
Viimane suurem koostööprojekt oli meil kõiki töötajaid hõlmav “Enese- ja meeskonna analüüs DiSC mudeli põhjal“. Kokku oli koolitatavaid 100 inimese ringis ning kõik toimis nagu kellavärk. Meie töötajad on väga rahul, et said oma igapäeva tööd vürtsitada, süüvides paariks päevaks endasse ja kolleegide mõistmisesse.

Egle Saska

AS Tallinna Sadam

Tallinna Vesi
Viime juhtimiskoolitust läbi iga aasta. Selle aasta eesmärk oli anda koolitusel osalejatele oskusi enese ja kolleegide käitumise analüüsimiseks ja koostöö tõhustamiseks. Sirje DiSC-põhine juhtimiskoolitus täitis selle eesmärgi sajaprotsendiliselt.

Teet Kurs

OÜ Paikre

Tallinna Vesi
Kõige hinnatavam väärtus selles koostöös oli kandidaatide isikuomaduste analüüs, põhjaliku intervjuu ja taustauuringute põhjal saadud info varasemate kogemuste ja motivatsiooni kohta ning konsultandi põhjalik kokkuvõte. Põhjalik informatsioon aitas teha otsuse, millega olen rahul – uus inimene on igati õnnestunud valik.

Raivo Tammeleht

AS Baltic Pack EST

Tallinna Vesi
Oleme teinud head koostööd professionaalsete inimeste leidmiseks firma töökohtadele ja see on meil ka õnnestunud. Meie soove on võetud tõsiselt ja koostöös on leitud lahendused. Olen firmajuhina vabanenud küllalt suurest pingest, mis kaasneb töötajate leidmisega ja olen sellega rahul.

Marjut Holm

Pöyry OÜ

Tallinna Vesi
Olime näinud paar aastat kurja vaeva leidmaks meile sobivaid töötajaid. Lausa nii tulutult, et vahepeal oli tunne, et tuleb hakata uksi kinni panema. Kuniks leidsime Sirje. Ta on väärt investeering, mis tõi meile sisse töötajad ja tagastas usu, et õiget tööandjat ja õiget töövõtjat on võimalik kokku viia.

Hiie Päit

AS Ülejõe Apteek

Tallinna Vesi
Otsisin oma firmasse pearaamatupidajat. Panime paika nõudmised kandidaadile ning projektijuht koostas testid ja grupitöö ülesanded. Ühesugused tingimused andsid väga hea võimaluse võrrelda objektiivselt kõiki kandideerijaid. Valik oli aeganõudev, keeruline ning kulukas, kuid andis vajaliku tulemuse.

Alastair Coulter

Baltic Fibres OÜ

Tallinna Vesi
Meie ettevõtte peab väga oluliseks juhtide arendamist. Leiame, et see peab toimuma pikema protsessina. Koostöös Sirjega korraldasime sel aastal arenguvestluste, meeskonnatöö ja ajajuhtimise koolituse. Meile sobis põhjalik ettevalmistus – koolitaja tegi erinevaid pakkumisi ja meil oli võimalus valida, millises mahus milliste teemadega me sel aastal tegeleme. Kõikide koolituste eesmärk oli see, et juhtkond õpiks omavahel avatumalt suhtlema, vastastikust tagasisidet andma, kui ka väärtustest rääkima. Koolitajana iseloomustab Sirjet avatus, hea õhustiku loomise oskus, samuti hea oskus avada koolitatavat ja seeläbi jõuda koolituse eesmärkide täitmiseni. Oma juhtkonnaga oleme läbi Sirjega kohtumiste leidnud endale hea partneri, kes on andnud meile oskused olla parem meeskond.

Andres Männart

Eesti Killustik OÜ

Tallinna Vesi
Olen Sirje Tammistega teinud koostööd juba mitmes ettevõttes ja soovitanud Tammiste Personalibürood ka oma äripartneritele. Möödunud aastal leidsime endale Sirje abiga hea ja asjatundliku müügijuhi. Kogu otsingu- ja valikuprotsess käis sujuvalt ja efektiivselt, saavutatud tulemus on loonud ettevõttele olulist lisaväärtust. Sirje tugevusteks on põhjalik eeltöö ja kliendi tegelike vajaduste väljaselgitamine. Meie koostöö on olnud aus, avatud ja sõbralikult nõustava iseloomuga. Tehtud töö ja pakutud teenus on olnud heas suhtes selle eest küsitud tasuga!