Suhtlemistreeningu programmi struktuur

  • Suhtlemistreeningu nimetus ja  toimumise aeg: „Kuidas tööalaseid suhteid juhtida – konfliktide ennetamine, lahendamine ja vahendamine“, 24.- 25. jaanuar 2018
  • Kaastreener: Kadi Kuuskmann
  • Tellija: Premier Restaurants Eesti OÜ
  • Sihtgrupi kirjeldus: 15 restoranide juhatajate asetäitjat, kes on juhiks kasvanud ettevõtte seest
  • Koolituse eesmärk : Õppida nii isiklikus elus kui tööalastes suhetes edukamalt konflikte ennetama, lahendama ja vahendama.
  • Kavandatud õpiväljundid: Suhtlemistreeningu tulemusena mõistavad osalejad ebakõlade kasvamist konfliktideks ja igaühe võimalust mõjutada suhteid selge eneseväljendamise ja aktiivse kuulamise oskuse abil. Treeningu tulemusena oskab osaleja kasutada 3- osalist mina teadet ja oma partnerit aktiivselt kuulata. nii, et probleemid lahendatakse.
  • Suhtlemistreeningul osalejate nõusolek filmimiseks

I päev

II Päev