Arenguseminarid

Kuidas tulemuslikult arenguvestlusi juhtida?

18. september 2019

Kellele ja mida annab?
Seminar erineva kogemusega juhtidele, kes soovivad oma töötajatega arengu(arendavaid)vestlusi pidada ja soovivad selleks teadmisi ja oskusi saada – et olla enesekindlam ja teadlikum.

  • Millised on arenguvestluse kasud ettevõtte, meeskonna, juhi ja töötaja jaoks?
  • Kuidas arenguvestlusi ette valmistada? Teemad, vestluse ülesehitus, töötajate positiivne eelhäälestamine.
  • Kuidas vestlust juhtida? Usaldusliku õhkkonna loomine, tagasiside andmine ja vastuvõtmine, kuulamine et kuulda ja mõista.
  • Kuidas kokkulepped ellu viia ja kogu meeskonda kaasata?

Millal?  18. septembril 2019 kell 13.00-16.00
Kus? Tammiste Personalibüroos Pronksi 12
Grupi suurus kuni 8 inimest
Investeering 29 eurot +20% km.

Kuidas seminar toimub? Koolitaja annab iga teema kohta lühikese häälestava ülevaate ja infomaterjalid, mida hilisemalt kasutada. Seminaril on oluline koht omavahelisel arutelul ja harjutamisel. 

Kes koolitab? Koolitaja on psühholoog ja coach, suhtlemis-treener ja 20 aastase kogemusega juht Sirje Tammiste, kes ise peab arenguvestlusi ettevõtte arengu mootoriks. Koolitajana on ta läbi viinud väga erineva pikkusega arengu-vestluste seminare ja koolitusi nii avaliku- kui erasektori juhtidele – tunnist kuni 2- päevase suhtlemistreeninguni.Tagasi