Coaching

Coaching on suurepärane viis toetada töötajate teadlikku enesearendamist.

Coach on juhi või tippspetsialisti arengu toetaja, kes aitab mõista hetkeolukorda, kirjeldada soovitud eesmärke ning toetada teadlikke tegevusi nende saavutamiseks.

Koostöö algul sõlmitakse koostöökokkulepe, milles sõnastatakse saavutamist vajavad eesmärgid. Arenguprotsess peab olema seotud ettevõtte ärieesmärkidega ja toetama töötaja professionaalsuse kasvu. 

Samas peavad eesmärgid ühtima töötaja enda eesmärkidega. Kui töö on talle tähtis, jääb puudu sageli enesekindlusest, et olla edukas. Sirje Tammiste kasutab coachingut läbi viies Motiveeriva Intervjueerimise strateegiaid, et toetada muutuste elluviimist.

Kui soovite abi enda või oma töötaja arengu eesmärkide saavutamisel, lepime kokku kohtumise aja! Kirjutage info@tammistepersonal.ee või helistage +372 5698 8100.

SAATKE MEILE PÄRING

Email again: