Coaching

Coaching on suurepärane viis toetada töötajate teadlikku enesearengut.
Inimese jaoks on privileeg olla lõpuni kuulatud. Mõistetud rohkemgi kui ise ennast mõistad. Et oma mõtteid korrastada ja oluline eesmärk enda jaoks lahti mõtestada. Minevikust saab tulevik, kui võtad sealt positiivse kogemuse. Sõnastad selle ja vormid plaaniks, mille järgi on hea ja kindel astuda. Just see juhtub, kui koged professionaalset coachingut.

Coach on juhi või tippspetsialisti arengu toetaja, kes aitab mõtestada hetkeolukorda, kirjeldada soovitud eesmärke ning toetada teadlikke tegevusi nende saavutamiseks.  

Kohtumistel käsitletavad teemad peavad olema inimese enda jaoks olulised. Vaid siis hakkab ta nende saavutamiseks teadlikke samme astuma.  

Kui coachingu eest tasub tööandja, tehakse omavaheline kolmepoolne kokkulepe coachingu pikkuse kohta.  Minimaalne soovituslik kohtumiste arv on 6 kohtumist 3 kuu jooksul.  
Sirje Tammiste
on Erickson Certified Professional Coach (ICF) ja kasutab coachingut läbi viies lahenduskeskset coachingut (a Solution Focused Coaching).

Kristi Põldma on läbinud International Supervision and Coachnig Institute (ISCI) väljaõppe ning on superviisor ja coach. 

Lisaks on võimalik tellida koolitust "Coachiv intervjueerimine".

Loe lisaks:
 Kuidas coaching edasi aitab liikuda?    

LISAINFO SAAMISEKS SAATKE
MEILE KIRI VÕI HELISTAGE 
 5698 8100

Email again: