Koolitused

Viime läbi juhtimisalaseid koolitusi, suhtlemisoskuste treeninguid, meeskonna- ja koostööoskuste ning DiSC profiilile tuginevaid meeskonnakoolitusi.

Koolituste ülesehitus sõltub iga kliendi eesmärkidest, saame erinevaid teemasid ning meetodeid vastavalt kliendi vajadusele kombineerida.

Olete käivitamas pikemat arenguprogrammi?  Kui leiate meie koolitusteemade hulgast midagi huvitavat, võtke samuti meiega ühendust. Räägime, kuidas need teiste koolitajate teemadega tervikuks siduda. 

Korduma kippuvad koolitusküsimused
  • Millest sõltub koolituse pikkus? Koolitusele planeeritav aeg sõltub kliendi ootustest õpiväljunditele. Õpiprotsessis on vaja uute oskuste omandamiseks läbida teatud etapid, mis võtavad kindla aja. Uute oskuste omandamiseks on vaja planeerida piisavalt aega. Tavapäraselt on DiSC mudelile tuginevad koolitused 1-päevased, meeskonna- ja koostööoskuste koolitused 1- või 2-päevased, videotagasisidega koolitused alati 2-päevased ning ühele kindla oskuse arendamiseks mõeldud koolitused (arenguvestluste läbiviimine, outplacement jne) 1-päevased.

  • Miks on hea koolitust planeerida arenguprorammina või järgnevate õppepäevadena? Siis saavutatakse püsivad uued oskused, mida ka kasutama hakatakse.  Koolituspäevade/moodulite vahele jäävale ajal on võimalus  õpitud oskusi igapäevaelus kasutada. Inimene ei muuda harjumuspärast käitumist ja suhtlemisviisi koheselt. Oluline on teadlik harjutamine. Vaid nii kujunevad uued oskused loomupäraseks suhtlemis- ja käitumisviisiks.

  • Kui suurele grupile koolitusi pakute? Koolitusel võib osaleda nii palju inimesi, kui ruumi mahub. Mida enam koolitus praktilisi oskusi arendab, seda olulisem on, et igaüks saaks harjutada. Seepärast on efektiivseimad kuni 14 osalejaga grupid.  Nii saavad kõik harjutada, grupis tekib usalduslik õhkkond ja kõigi küsimuste jaoks jääb aega. 

  • Kui on suurem meeskond, kas siis on ainuke võimalus loeng korraldada? Me ei usu loengutesse, usume inimeste soovi olla kaasatud. Seepärast leiame alati viisi omavaheliste arutelude ja praktiliste ning loovate harjutuste kasutamiseks.

  • Miks kasutate videoharjutusi? Videoharjutused annavad kolmekordse tagasiside. Saab näha iseenda käitumist rollimängus, kuulata kaaslaste tähelepanekuid ja suhtlemistreenerite tagasisidet. Need on alati osalejatele väga meeldinud. Koolituspäevad tunduvad väga põnevad ja stressi asemel on õppimiserõõm.

  • Kes on teie koolitajad? Meie koolitajad on Sirje Tammiste, Kadi Kuuskmann ja Kristi Põldma. Me kõik oleme õppinud koolitama ja omame pikaajalist kogemust. Teeme koostööd hinnatud koolitajatega.Võtke julgesti ühendust ning loome just Teie meeskonnale sobiva koolituse teema.
 
LISAINFO SAAMISEKS SAATKE
MEILE KIRI VÕI HELISTAGE 
 5698 8100

Email again: