Ajajuhtimine

Parem ajakasutus on parem elujuhtimine. Kõigil on ööpäevas sama palju tunde, ometi on mõned teistest tulemuslikumad. Nad oskavad seada prioriteete, hoida elus tasakaalu ning korraldada oma tööaega parimal viisil. 

Sihtgrupp: erineva tasemega juhid ja tippspetsialistid, kelle töös on pikema perspektiiviga ülesandeid ja kiiret otsustamist vajavaid küsimusi ning teemade vahel tuleb kiiresti ümber orienteeruda. 

Koolituse tulemus 
  • Osatakse seada lühi- ja pikaajalisi eesmärke, määrata prioriteete, organiseerida päevakava 
  • Õpitakse ära tundma ja ületama eesmärkide saavutamise takistusi 
  • Saadakse ülevaade erinevatest ajajuhtimise abivahenditest 
  • Osatakse oma isiklikku ja tööaega paremini kasutada 

On oluline, et iga koolitusel osalenu leiaks parema tasakaalu töö ja isikliku elu vahel. Et tähtsad rollid saaksid täidetud ja nad elaksid seeläbi õnnelikumat elu. Õige ajajuhtimine aitab saavutada sisemist tasakaalu ja hoiduda läbipõlemisest. 

Koolitus on kõige efektiivsem ühepäevasena, kuid teemat saab tutvustada ka loengutel. Kasutame ajajuhtimise teemat ka stressijuhtimise koolitustel.


LISAINFO SAAMISEKS SAATKE
MEILE KIRI VÕI HELISTAGE 
 5698 8100

Email again: