Arenguvestluste koolitus

Arenguvestlus on juhi ja tema otsese alluva avameelne jutuajamine, kus analüüsitakse möödunud tööperioodi ja püstitatakse eesmärk järgmiseks perioodiks. 

Arenguvestlus võimaldab arutada senist koostööd ja püstitada selged töötaja arengu eesmärgid, mis tagavad paremad töötulemused ning seeläbi ettevõtte paremad majandustulemused. 

Töötajate jaoks on määrava tähtsusega just esimene arenguvestlus. Mida paremini see läbi viiakse, seda edukamad on ka järgnevad – oluline on teada, mis vestluse tulemusena toimub ja muutub. Kui esimene vestlus on pelk formaalsus, väheneb töötajate valmidus neid tulevikus tõsiselt võtta. 

Arenguvestluse läbiviimisel on vaja osata juhtida mitut protsessi – arenguvestluse teemasid, sisu ning suhtlemist. 

Koolituse tulemus 
  • Ühene arusaam sellest, miks ja kuidas arenguvestlust läbi viia 
  • Juhid saavad ületada oma kõhklused ning mõista alluvate ebakindlust
  • Teadvustatakse arenguvestluse edukaks läbiviimiseks vajalikke oskusi, neid on koolitusel harjutatud 
  • Õpitakse andma ja vastu võtma konstruktiivset tagasisidet viisil, mis ei ohusta partneri enesehinnangut 

Koolituse pikkus sõltub osalejate suhtumisest arenguvestlustesse, nende varasematest kogemustest ja koolitustest. Kui soovitakse ja usutakse, et juhi ja alluva avatud jutuajamised on juhtimisel olulised, annab tulemusi kahepäevane videotagasisidega suhtlemistreening. 

Kui osalejatel puudub arusaam arenguvestluste vajalikkusest ja eesmärkidest, võiks planeerida sellele eraldi koolituspäeva.

Koolitaja:


LISAINFO SAAMISEKS SAATKE
MEILE KIRI VÕI HELISTAGE 
 5698 8100

Email again: