Coachiv intervjueerimine

Värbamine on üks tööandja brändi kujundamise viise. Kuigi on väga oluline kuidas kandideerijaid kogu värbamisprotsessi ajal koheldakse, on kõige tähtsam etapp kandideerija sobivuse üle otsustamisel intervjuu. Intervjueerimise ülesehitus ja läbiviimise viis loovad kandideerijale tegeliku mulje ettevõttest, kuhu ta kandideerib. Vestluse põhjal ta otsustab  - kas jätkab kandideerimist või mitte. Coachiv intervjuu aitab kandidaadil enda eesmärgid paremini läbi mõelda - millist tööd ja miks ta teha soovib.

Koolituse eesmärgiks on õppida läbi viima coachingu põhimõtetele tuginevat tööintervjuud, mis aitab värbajal õigeid valikuotsuseid teha. Kandidaat avab end sügavamal tasemel, intervjueerija mõistab paremini tema eesmärke, motivatsiooni, väärtusi, mõtteviisi ning isikuomadusi.

Koolituse teemad ja tulemus (õpiväljund)
  • osalejad oskavad intervjuud ette valmistada lähtudes just antud kandidaadist ja võttes arvesse antud ametikohale esitatavaid nõudmisi;
  • osalejad õpivad ja harjutavad usaldusliku õhkkonna loomist ja kandidaadi avamist läbi avatud ja vahetu suhtlemise;
  • osalejad õpivad ja harjutavad sellist küsimuste esitamise kunsti, kus kandidaat räägib tegelikest ja olulistest asjadest;
  • osalejad õpivad kandaate nii kuulama, et suudavad kandidaati päriselt mõista ja teha õigeid valikuotsuseid;
  • ettevõtte sisekoolitusena aitab koolitus luua ühtset intervjueerimise kultuuri.

Sihtgrupp: Personalijuhid ja tööintervjuusid läbi viivad erineva taseme juhid

Grupi optimaalne suurus 8-14 osalejat

Meetodid ja materjalid:
Koolitus on väga praktiline, interaktiivsetele lühiloengutele järgnevad koolitaja demod ning harjutused paarides/kolmikutes ning grupiarutelud. Osalejad saavad põhjalikud õppematerjalid ja tunnistused.

Koolitaja:

Sirje Tammiste

pikaaegse värbamiskogemusega psühholoog, suhtlemistreener ja coach


LISAINFO SAAMISEKS SAATKE
MEILE KIRI VÕI HELISTAGE 
 5698 8100

Email again: