Delegeerimine

Delegeerimine muutub tähtsaks, kui töötaja jõuab juhi tasandile ja ei pea, või ei jõua enam ise kõiki ülesandeid täita. Raskus on eelkõige töötaja veendumuses, et ta ise teeb teatud ülesandeid kõige paremini ja tundub võimatu neid seetõttu teisele delegeerida. Teine võtmeküsimus on oskuses ülesandeid nii delegeerida, et need tõepoolest hästi tehtud saavad. 

Koolituse tulemus 
  • Osalejad analüüsivad oma tööülesandeid ja otsustavad, milliseid ülesandeid teha ise ja milliseid delegeerida 
  • Mõistetakse delegeerimise võimalusi ja riske 
  • Delegeerimine algab läbimõeldud tegevuskavast. Koolitusel alustatakse selle loomist 
  • Teadvustatakse, et delegeerimine on mitmeastmeline protsess, mille läbiviimine sõltub ülesannete keerukusest ning alluvate võimetest ja motivatsioonist 

Koolitust on hea kasutada juhtide arenguprogrammi ühe moodulina. Teemat saab käsitleda seminari vormis, kus osalejad analüüsivad oma tööülesandeid ja koostavad delegeerimisplaani. Delegeerimine võib olla aja- ja stressijuhtimise koolituse alateema.

LISAINFO SAAMISEKS SAATKE
MEILE KIRI VÕI HELISTAGE 
 5698 8100

Email again: