Emotsionaalne intelligentsus

Juhtimine on kunst. Seda ei vaidlusta vist ükski sellega praktiliselt kokku puutunud inimene. Nagu on palju erinevaid juhte ja olukordi, on ka erinevaid juhtimise stiile. Kuid edukatel juhtidel siiski midagi ühist. Daniel Goleman nimetab seda emotsionaalseks intelligentsuseks (EQ). Kuigi tema seisukohti on peetud iganenuks, väärivad need ometi tutvustamist. 

Koolitus annab põhjaliku ülevaate EQ mõistest ja võimaluse ise ennast analüüsida. Kõige parem EQ koolitust läbi viies on teadmine, et see on elu jooksul arendatav. Sihipärane töö annab tulemusi. 

Sihtgrupp: kõik töötajad, kelle töös on oluline enesejuhtimine, koostöösoskus ja suhtlemisoskus.
 
Koolituse tulemus 
  • Mõistetakse EQ tähendust (eneseteadlikkus, enesejuhtimine, motivatsioon, empaatia ja suhtlemisoskused) ja tähtsust ning osatakse end selle põhjal analüüsida 
  • Mõistetakse EQ arendamise vajalikkust ja sellest saadavat kasu nii isiklikul, meeskonna kui ettevõtte tasandil
  • Mõeldakse läbi isiklik tegevusplaan EQ arendamiseks 

Teemat saab käsitleda loenguna, meeskonnakoolituse osana või juhtide arenguprogrammi moodulina.

LISAINFO SAAMISEKS SAATKE
MEILE KIRI VÕI HELISTAGE 
 5698 8100

Email again: