Enesekehtestamise treening

Enesekehtestamine on käitumine, mille abil väljendatakse oma vajadusi, mõtteid ja tundeid ning seistakse oma õiguste eest viisil, mis aitab partneril teha sedasama. Suhetes saavad võita vaid mõlemad, ei ole võimalik võita teise arvelt. Õpetame võitja-võitja suhtumist. 

Sihtgrupp: juhid ja tippspetsialistid, kes peavad tööeesmärkide saavutamiseks olema nõudlikud ja järjekindlad, kuid hoidma samas häid suhteid meeskonnakaaslaste, kolleegide ja koostööpartneritega. 

See on kahepäevane videotagasisidega koolitus, kus õpitakse suhtlemisviise, mis aitavad saavutada oma eesmärke, arvestades ühtlasi partneri eesmärkidega. 

Koolituse tulemus 
  • Õpitakse mõistma enesekehtestamise olemust ja vajalikkust 
  • Läbi eneseanalüüsi mõistavad osalejad, millistes olukordades kalduvad nad olema agressiivsed ja millistes alistuvad 
  • Õpitakse käituma ennast kehtestaval viisil, mis loob võitja-võitja suhteid 
  • Õpitakse suhtlemisoskusi, mis aitavad hoida suhetes avatust ja tasakaalu 
  • Õpitakse ütlema “ei” ja toime tulema manipuleerimisega 

Soovitame lisaks kahepäevasele koolitusele planeerida jätkukoolitust, kus saaks õpitud uusi suhtlemisoskusi kinnistada.

Meie koolitajad Sirje Tammiste ja Kadi Kuuskmann on väljaõppega suhtlemistreenerid, kellel on pikaajaline kogemus videotreeningu metoodikaga suhtlemisoskuste õpetamisel. Samuti kuuluvad nad Eesti Suhtlemistreenerite Ühingusse.
LISAINFO SAAMISEKS SAATKE
MEILE KIRI VÕI HELISTAGE 
 5698 8100

Email again: