Keeruliste vestluste juhtimine

Rasketes jutuajamises on meie eesmärk mingit seisukohta tõestada, edastada oma arvamus või panna teist tegema või olema midagi, mida meie tahame. 

Raske on otsustada, kas hakata probleemist rääkima või mitte. Kardame, et kui hakkame probleemist rääkima, võivad asjad veelgi hullemaks minna. Kui aga rääkimist väldime, siis tunneme end ärakasutatuna ja võtame teiselt võimaluse asja parandada. 

Keerulise jutu rääkimine on nagu käsigranaadi heitmine. Siin taktitunne ei aita, sest granaati ei saa taktitundeliselt heita. Kui räägime, on hirm teise poole reaktsioonide ees: suhted võivad minna veelgi halvemaks. Kui ei räägi, koguneb meisse pahameel, mis väljendub suhete jahenemises ja allasurutud pingetes. Lõpuks peame ikka rääkima, ent siis võivad suhted olla juba lootusetult halvad. 

Koolituse tulemus 
  • Teadvustatakse, millised jutuajamised on osaleja jaoks rasked 
  • Õpitakse analüüsima keeruliste jutuajamiste olemust 
  • Õpitakse eristama arendavat vestlust ja sõnasõda – erinevus tuleneb hoiakutest 
  • Harjutatakse keerulisteks vestlusteks valmistuma ning neid edukalt juhtima 

Koolitust saab tellida nii loenguna kui õppepäevana. Väga mõjus on kasutada koos videotagasisidega kahepäevast suhtlemistreeningut, kus harjutatakse keeruliste jutuajamiste juhtimist.

Meie koolitajad Sirje Tammiste ja Kadi Kuuskmann on väljaõppega suhtlemistreenerid, kellel on pikaajaline kogemus videotreeningu metoodikaga suhtlemisoskuste õpetamisel. Samuti kuuluvad nad Eesti Suhtlemistreenerite Ühingusse.LISAINFO SAAMISEKS SAATKE
MEILE KIRI VÕI HELISTAGE 
 5698 8100

Email again: