Konfliktide lahendamine ja vahendamine

Paljud konfliktid oleksid olemata, kui omavahel osataks ausalt ja hoolivalt rääkida. Konfliktid kasvavad sageli suhteid purustavaks, sest puuduvad oskused nendega toimetulekuks. Lisaks vajavad juhid oskust vahendada töötajatevahelisi erimeelsusi. 

Sihtgrupp: Erineva taseme juhid ja tippspetsialistid, kes peavad juhtima meeskonda või looma koostöösuhteid vastandlike huvidega koostööpartnerite ja klientidega (ka siseklientidega). 

Koolituse tulemus 
  • Õpitakse mõistma konfliktide ennetamise võimalikkust ja vajalikkust 
  • Kasutama erimeelsuste lahendamiseks suhtlemisoskusi, korrigeerima oma hoiakuid ja käitumist 
  • Meeskonnas sõlmitakse konfliktide kasvamist vältivad kokkulepped edasise omavahelise suhtlemise kohta 
  • Juhid õpivad lahendama alluvatevahelisi erimeelsusi 

Juba rahulik suhtumine erimeelsustesse võtab paljud pinged alla. Kui nendest osatakse rääkida partnerist lugupidaval viisil, õpitakse eriarvamusi pigem väärtustama ning kindlustatakse ettevõtte areng ja konkurentsivõime. 

Konfliktide juhtimise koolitus on kahepäevane videotagasisidega koolitus, kus õpitakse ära tundma erinevaid konflikte ning valima nendega toimetulekuks õigeid käitumisviise.

Meie koolitajad Sirje Tammiste ja Kadi Kuuskmann on väljaõppega suhtlemistreenerid, kellel on pikaajaline kogemus videotreeningu metoodikaga suhtlemisoskuste õpetamisel. Samuti kuuluvad nad Eesti Suhtlemistreenerite Ühingusse.LISAINFO SAAMISEKS SAATKE
MEILE KIRI VÕI HELISTAGE 
 5698 8100

Email again: