Koostööoskuste arendamine

Ettevõtted muutuvad pidevalt, puudutagu see tehnoloogiat, tarkvara, struktuuri või personali. Kui toimivat süsteemi kõigutada, väljendub see kiiresti lihtsates asjades. Info ei liigu, hägustuvad vastutuspiirid ja arusaam otsustusprotsessist. Nii hakatakse üksteisest mööda rääkima, sagenevad konfliktid ja oluliste inimeste lahkumine. 

Koolituse tulemus 
  • Suureneb osalejate isiklik avatus
  • Suureneb üksteisemõistmine, erimeelsused räägitakse koolitusel lahti 
  • Mõistetakse vastastikuse toetuse vajalikkust ning kasvab soov seda jagada 
  • Konkreetsed kokkulepped edasiseks koostööks 
  • Õpitakse selget eneseväljendust ja partneri kuulamisoskust 

Tulemuslik on kahepäevane koolitus, oluline on seejuures ühine väljasõit ja koos veedetud õhtu. Soovitame koolitust mõnusas turismitalus.

Kui soovite lisainfot koolituste kohta, kirjutage info@tammistepersonal.ee või helistage +372 5698 8100.