Koostööoskuste arendamine

Ettevõtted muutuvad pidevalt, puudutagu see tehnoloogiat, tarkvara, struktuuri või personali. Kui toimivat süsteemi kõigutada, väljendub see kiiresti lihtsates asjades. Info ei liigu, hägustuvad vastutuspiirid ja arusaam otsustusprotsessist. Nii hakatakse üksteisest mööda rääkima, sagenevad konfliktid ja oluliste inimeste lahkumine. 

Koolituse tulemus 
  • Suureneb osalejate isiklik avatus
  • Suureneb üksteisemõistmine, erimeelsused räägitakse koolitusel lahti 
  • Mõistetakse vastastikuse toetuse vajalikkust ning kasvab soov seda jagada 
  • Konkreetsed kokkulepped edasiseks koostööks 
  • Õpitakse selget eneseväljendust ja partneri kuulamisoskust 

Koolitust saame planeerida 1- ja 2-päevasena ja valida teemade käsitlus ja nendega sügavuti minek sõltuvalt ajaraamist. Kindlasti on 2-päevase koolituse oluline lisaväärtus olla meeskonnana koos ja veeta ühiselt ka õhtu. Meil on mitmeid väga positiivseid kogemusi 2-päevasest meeskonnakoolitustelt, kus esimene päev õppisime tundma DiSC mudelit ja teisel päeval integreerisime need teadmised koostööoskuste arendamisesse.

LISAINFO SAAMISEKS SAATKE
MEILE KIRI VÕI HELISTAGE 
 5698 8100

Email again: