Meeskonnatöö koolitus

Et meeskond toimiks ühtsena, tuleb vahel koos aega veeta. Et saaks rääkida millestki muust kui töö. Oluline on koos mõelda ühistele eesmärkidele, nende saavutamise võimalustele ja igaühe rollile selles protsessis. Meeskonnatöö koolitused lähtuvad konkreetse meeskonna eesmärkidest ja arendamist vajavatest oskustest. Oma koht on erinevatel loovusharjutustel, mis avavad osalejaid isiklikumalt ja aitavad oma kolleege uue nurga alt tundma õppida. 

Koolituse tulemus 
  • Tugevneb meietunne ja soov teineteist toetada 
  • Osalejad avavad oma isikliku mõttemaailma, kasvab usaldus ja kokkukuuluvus 
  • Uues rollis õpivad osalejad meeskonnakaaslasi uue nurga alt hindama 
  • Seni pinget tekitanud olukorrad räägitakse selgeks, lahendatakse erimeelsused 
  • Saadakse uusi teadmisi suhtlemise, suhete, isiksuse kujunemise, väärtuste ja muude koolitusteemade kohta

Koolitust on hea läbi viia kahepäevasena, koos väljasõidu ja ööbimisega. Koolitusega võib liita ühiseid matku, ülesandeid looduses hakkama saamiseks, jms.

Koolitajad:


LISAINFO SAAMISEKS SAATKE
MEILE KIRI VÕI HELISTAGE 
 5698 8100

Email again: