Mentorlus

Koolitus on sobiv organisatsioonidele, kes soovivad oma ettevõttes luua või arendada mentorlust ja mentoreid selleks vastutusrikkaks rolliks põhjalikult ette valmistada. Soovitame koolitust 2+1 õppepäevadena kuni 12 liikmelisele grupile.

Sellel koolitusel liidab Sirje Tammiste tervikuks oma praktilise kogemuse mentorina psühholoogia alaste teadmiste ning suhtlemistreeneri- ja coachi kompetentsidega.

Sihtgrupp: kogenud töötajad, kes soovivad end mentori rollis kindlamalt tunda

Käsitletavad teemad:
  • Isiksuse struktuuri mõistmine ja arvestamine mentorprotsessis - minakaitse ja selle ületamine, võimed, isiksusomadused, vajadused ja motivatsioon, väärtused, käitumine - terviklik ülevaade annab oskuse sellega mentorprotsessis arvestada. Õnnestunud mentorsuhtes sobivad mentor ja mentee omavahel. Mentor oskab valida menteele sobiva suhtlemisviisi. See tähendab eneseteadlikkust ja oskust mõista mentee isikuomadusi;

  • Mentori ja mentee rollid – vastutuse ja koostöö põhimõtted;

  • Suhtlemisoskuste arendamine – suhtlusprotsessi dünaamika ja erinevate suhtlemisetappide mõistmine, oskus selgelt end väljendada ja menteed nii kuulata, et läbi suhtlusprotsessi suureneb mentee eneseteadlikkus, analüüsioskus ja valmisolek mentori kogemusi analüüsides enda jaoks parimad käitumisviisid leida. Läbi erinevate harjutuste õpitakse looma usaldussuhtel põhinevat kontakti, menteed kuulama ja avama;

  • Mentorprotsessi mõistmine ja juhtimine – kohtumiste planeerimine, eesmärkide püstitamine ja tegevuste planeerimine.

  • Mentorprotsessis kasutatavad tehnikad - S.M.A.R.T. põhimõte, GROW mudel, ajajoon, tasakaaluratas, motiveeriv kuulamine, väärtussõnade kasutamine,  jne.


LISAINFO SAAMISEKS SAATKE 
MEILE KIRI VÕI HELISTAGE  5698 8100

Email again: