Outplacement

Kui ettevõte vabastab ümberkorralduste tõttu töölt tublisid töötajaid, on oluline pakkuda töötuks jäänutele tuge olukorraga toimetulekuks ning uue töö leidmiseks. Pakkudes neile enne töösuhte lõpetamist koolitust eluga edasi minekuks väljendab tööandja hoolivust. Ainuüksi selline suhtumine mõjub töö kaotanud inimestele toetavalt. 

Koolituse ülesehitus sõltub töötuks jäänute konkurentsivõimest, sotsiaalsetest oskustest ning isikuomadustest. Kindlasti peaks koolitusel osalema nii nende otsene juht, personalijuht kui ettevõtte juht, et lahkujatele oma tänu avaldada. 

Varasematel outplacement koolitustel käsitletud teemad 
  • Muudatused meie ümber ja meie enda elus, kuidas kohaneda 
  • Mida kriis õpetab ja kuidas raskustest läbi minna 
  • Kuidas otsida uut tööd: sobiva töökoha valik, tööotsimise kava, informatsiooni kogumine ja süstematiseerimine, CV, motivatsioonikirja ja kaaskirja koostamine, töövestlus – võimalikud küsimused ja hea käitumise tava 
  • Kuidas ja kas rääkida endisest tööandjast 

Töölt lahkuvate töötajatega on hea teha lahkumisintervjuu. See annab tagasisidet ettevõttes töötamise kohta ning võimaluse pakkuda lahkujale isiklikku toetust ebakindlusega toimetulekuks.

LISAINFO SAAMISEKS SAATKE
MEILE KIRI VÕI HELISTAGE 
 5698 8100

Email again: