Stressijuhtimine

Stressijuhtimise koolituse eesmärgiks on kasvatada teadlikkust enesejuhtimise võimalustest pingelistes tööolukordades ja õpetada stressiga toimetuleku peamisi meetodeid, sh. lõõgastumismeetodeid. 

Sihtgrupp: kõik, kes on kogenud, et ei suuda pingelise töö ja isikliku elu tasakaalus hoidmisega toime tulla; kui töö on stressirikas ja põhjustab töötajate sagedast haigestumist või töölt lahkumist. 

Täpsem koolitusprogramm sõltub osalejate töö iseloomust ja stressiallikatest. Soovitame lisada programmi mõnd lõõgastumiseks sobivat meetodit, näiteks vabastavat hingamist ja shindod

Stressi teemal võib pidada loengut, kuid kõige efektiivsem on kahepäevane koolitus. 

Koolitus mõjub ka meeskonnakoolitusena. Soojenevad omavahelised suhted ja paraneb üksteisemõistmine. Sobivaimaks koolituskohaks on Pärnus asuv Tervise Paradiis, mis pakub rohkelt lõõgastusvõimalusi.

Kui soovite lisainfot koolituste kohta, kirjutage info@tammistepersonal.ee või helistage +372 5698 8100.