Testide kasutamine personalivalikul

Koolitusele on oodatud kõik, kes valivad ettevõttesse või oma alluvusse uusi töötajaid ning soovivad arvestada isiksuseomadustega. Nad on kogenud, et tööle võetakse kogemuste ja oskuste järgi, ent vabastatakse inimlike omaduste tõttu. 

Sihtgrupp: juhiabi, personalispetsialist, personalijuht, keskastme juht, väikeettevõtte juht 

Enne koolitust täidavad osalejad küsimustiku varasemate värbamiskogemuste ja koolitusele esitatavate ootuste kohta ning täidavad motivatsiooniküsimustiku CMPS, mille tagasiside antakse neile koolituse käigus. See aitab koolituse programmi täpsemalt ette valmistada. 

Koolitust viib läbi psühholoog ja värbamispartner Sirje Tammiste, kes omab testide kasutaja väljaõpet ja sertifikaate ning kasutab koolitusel tutvustatavaid teste igapäevaselt. 

Koolituse tulemus 
  • Ülevaade Eestis kasutuses olevatest usaldusväärsetest testidest 
  • Oskus valida teste vastavalt ametikohale 
  • Arusaam, miks kasutatakse personalivalikul mitut testi 
  • Osalejad saavad analüüsida enda motivatsiooniküsimustiku tulemusi 
  • Harjutatakse erinevate testide kasutusvõimalusi 
  • Põhjalik materjal erinevate testide näidisraportitega 

Koolitus kestab ühe päeva, kus interaktiivsed loengud vahelduvad praktiliste harjutustega.

LISAINFO SAAMISEKS SAATKE
MEILE KIRI VÕI HELISTAGE 
 5698 8100

Email again: