Väärtuspõhine juhtimine

Iga juht peab oskama rääkida alluvatele oma väärtustest nii, et need seostuksid ettevõtte omadega ning oleksid selgelt mõistetavad. Ettevõtte väärtused jõuavad igapäevaellu vaid siis, kui juhid neist otsuste kujundamisel lähtuvad. 

Väärtustel põhinevaid konflikte ei saa lahendada. Inimesed ei muuda oma väärtusi, sest täiskasvanueaks on need välja kujunenud. Erinevate väärtustega saab kohaneda, õppida arvestama. Edukaks koostööks tuleb kokku leppida, millistest väärtustest lähtume tööalases käitumises. 

Sihtgrupp: rahvusvaheliste meeskondade juhid ja spetsialistid, erineva taseme juhid 

Koolituse tulemus 
  • Osalejad mõistavad isiksuse kujunemisprotsessi ja väärtuste mõju käitumisele, hoiakutele ja suhtumisele 
  • Teadvustatakse enda väärtusi ja mõistetakse nende rolli juhi töös 
  • Õpitakse väärtustest rääkima alluvatele arusaadaval viisil ning looma seoseid väärtuste ja igapäevakäitumise vahel 
  • Ettevõtte väärtused on töötajatele mõistetavamad ja jõuavad igapäevasuhtlusse 

Koolitust on hea teostada ühepäevasena, kus on oluline koht harjutustel. Väärtustest rääkimine vajab treenimist.

LISAINFO SAAMISEKS SAATKE
MEILE KIRI VÕI HELISTAGE 
 5698 8100

Email again: