Testimine

Kui olete ise otsingu läbi viinud, kaalute mõne oma töötaja edutamist ja soovite kinnitust - kas teeme ikka õige valiku, on kindlasti abi professionaalsetest testidest.

Meie poolt pakutavate testide tutvustused ning raportite näidised on leitavad vasakpoolses menüüs. Testide valiku soovitame teha koostöös meie projektijuhiga, kes aitab hiljem ka tehtud teste tõlgendada.

Erinevaid teste kasutatakse nende kandidaatide hindamisel, kelle töö edukus sõltub teatud isikuomadustest ning vaimsetest võimetest

Individuaalsete erinevuste mõju tööalasele sooritusele:

  • Inimesed erinevad tööalase produktiivsuse osas - mida keerukama ja vastutavama tööga on tegemist, seda olulisemat mõju avaldavad töö tulemustele töötaja isikuomadused.

  • Inimesed erinevad võimekuse ja andekus poolest – võimekus on peamine tööalast sooritust mõjutav individuaalsete erinevuste allikas. Enesekindlus, soov ja ambitsioon pole piisavad tööalaseks edukuseks.

  • Inimesed väärtustavad erineval määral töö huvitavust – on leitud, et 1/3 tööjõust eelistavad tööd, mis eeldab minimaalset vaimset pingutust ja vastutust ning eelistavad pühendada aega ja tähelepanu pigem lähisuhetele, hobidele.

  • Inimesed erinevad selle poolest, millist juhtimisstiili nad eelistavad ja vajavad – paljud inimesed eelistavad omada tegevuses võimalikult palju vabadust ning on sellise juhtimise all kõige edukamad. Teised aga vajavad täpset ja selgesõnalist juhendamist ja kontrolli.

  • Inimesed erinevad sotsiaalsete kontaktide vajaduse osas – kui palju suhtlemist nad vajavad, et nad oleksid oma tööga rahul?

  • Inimesed erinevad pühendumise ja lojaalsuse määra poolest – töötaja käitub kui omanik versus töö tehtud ja kaelast ära, vahet pole, milline on tulemus või kuidas läheb ettevõttel.

TUTVU TESTIDEGA:

Lisaks pakume võimalust üllatada koolilõpetajat või õpetajat asjaliku kingitusega:

LISAINFO SAAMISEKS SAATKE
MEILE KIRI VÕI HELISTAGE 
 5698 8100

Email again: