Personaliotsing

Personaliotsingu läbiviimine koos meiega aitab leida sobivaimad kandidaadid ning aega kokku hoida. Lõppvaliku teeb alati klient!

MIKS KASUTADA VÄRBAMISEL MEIE ABI?

  • Teeme koostöös kliendiga põhjaliku eeltöö ja aitame läbi mõelda - millist inimest ettevõte vajab ning mis tagab ametikohal edu

  • Kutsume alati konkursile kandidaate oma Karjäärikausta andmebaasist. Nad ei pruugi ise aktiivselt tööpakkumisi jälgida, ent on sobiva pakkumise korral valmis töökohta vahetama. Paljudega oleme eelnevalt kohtunud. Meie teame, keda kutsuda konkursile!

  • Kandidaadid läbivad põhjaliku hindamisprotsessi, mille käigus loome kandideerijast tervikpildi. Lisaks teadmistele ja oskustele õpime tundma kandidaadi käitumisviise, isiksuseomadusi, võimeid, väärtusi, hoiakuid ja motivatsiooni.
 
  • Käitume kandidaatidega lugupidavalt, jagades neile konkursi käigu ja tulemuste kohta piisavalt informatsiooni. Nii on tagatud meie kliendi hea maine tööotsijate silmis.

  • Lõppvaliku teeb alati klient, olles eelnevalt saanud põhjalikud kokkuvõtted nõudmistele vastavate kandidaatide kogemuste, ootuste, väärtuste, isiksuseomaduste ja võimete kohta.

  • Värbamine ei lõppe enne, kui klient on leidnud sobiva inimese

  • Pakume abi sisseelamisprogrammi koostamisel. Õige algus määrab edasise koostöö edukuse.

LISAINFO SAAMISEKS SAATKE
MEILE KIRI VÕI HELISTAGE 
 5698 8100

Email again: