Supervisioon

Supervisioon on süsteemne protsess, kus regulaarseid kohtumisi viib läbi superviisor ja mida saab teha erinevatel tasanditel – individuaalse, grupi, meeskonna ja/või organisatsiooni supervisioonina. Protsessis tegeletakse läbi tehnikate ja meetodite erinevate tööalaste teemadega, teadvustatakse enda mõju ja vastutust töös teiste inimestega, vaadeldakse suurt pilti ja koostööd läbi erinevate tasandite – kliendid, alluvad, juhid, kolleegid või muud huvigrupid, lahendatakse tööalaseid juhtumeid ja keerulisi olukordi.
 
Mõned tööalased olukorrad, kus võiksid kaaluda superviisori poole pöördumist:
  • kui näed oma töös pigem takistusi kuid mitte lahendusi;
  • keskendud peamiselt probleemile ja sellest rääkimisele;
  • kui oled rahulolematu ja mõtled, et nii on alati olnud ja siin ei saa midagi muuta;
  • suhted osade inimestega ei toimi või koostöö meeskonnas või teatud inimestega ei edene;
  • erinevate keeruliste tööalaste situatsioonide või juhtumite korral;
  • kui on vaja ellu viia muudatusi, kuid meeskonnas on liikmeid, kes ei ole valmis sellega kaasa tulema;
  • jne.

Individuaalne tasand
Kui individuaalses coachingus sead endale eesmärgi, leiad viisid takistuste ületamiseks ja võimalused, leiad ressursse ning lood tegevusplaani kindla sihi suunas liikumiseks või eesmärgi täitmiseks. Siis näiteks individuaalses supervisioonis läheme sügavamale – aidates mõista oma emotsioone, vajadusi, väärtusi, vm sügavamaid põhjusi iseenda või teiste käitumise ja tegevuste/tegevusetuse taga.

Supervisiooni puhul soovitatakse vähemalt 6 regulaarset kohtumist, et see annaks tulemust. On vaja aega settimiseks, avastamiseks ja arusaamiseks, miks mingid asjad on nii nagu nad täna on. See on avastamise protsess, uue selguse loomine ja lahenduste leidmine. Peamine eesmärk on tööalase kvaliteedi parandamine.

Meeskonna tasand
Meeskond saab kasutada supervisiooni eluterve töökultuuri loomiseks. Kui omavahelises suhtluses või koostöös on probleemid, pinged või töös tuleb ette keerulisi juhtumeid, mida meeskonnaga koos lahendada. Kuid supervisioon aitab mõista ka seda, mis on hästi ja kuidas seda hoida.
 
Organisatsiooni tasand
Organisatsioon saab kasutada supervisiooni kui on vaja luua, üle vaadata või meeskonnani viia organisatsiooni visioon, missioon, põhiväärtused ehk kuhu organisatsioon liigub, miks liigub ja kuidas, milliste kokkulepetega. Kui organisatsioon vajab muutust, siis saab supervisiooni appi võtta, et leida viisid kuidas erinevaid töötajaid kaasata. Supervisioon aitab organisatsiooni erinevatel tasemetel tööd teha. Väga hea on tulemus siis, kui supervisioon toimub mitmel tasandil. Supervisioon on alati personaalne ja viiakse läbi konkreetse töötaja, juhtkonna, grupi, meeskonna, organisatsiooni vajadusi ja eesmärke silmas pidades.

Millal aitab coaching ja millal supervisioon?
  • Coaching on väga selge eesmärgi suunas liikumine. Coach on kliendi kõrval, isegi paar sammu ees ja suunab klienti eesmärgi suunas edasi liikuma.
  • Superviisor on kliendi kõrval või pigem kliendist sammuke tagapool ja laseb kliendil avastada, avardada oma vaatepilti läbi erinevate meetodite ja tehnikate ning avastada uusi perspektiive, et liikuda eesmärgi ja/või otsitava teema lahendus suunas.

Kumba viisi valida - see sõltub kliendi tellimusest ja teemast, milles toetust soovitakse. 

Esimene kohtumine kliendiga ongi just selleks, et mõista selgemalt kliendi vajadust, siinkohal on põhjalik eeltöö superviisori või coachi poolt oluline.Kristi Põldma - superviisor ja coach.
Kristi on läbinud International Supervision and Coaching Institute superviisor/coachi väljaõppe.
Loe lisaks:
Supervisioonist superviisoriga

LISAINFO SAAMISEKS SAATKE
MEILE KIRI VÕI HELISTAGE 
 5698 8100
Email again: