DiSC käitumisprofiil

DiSC on käitumist hindav test, mis annab inimese käitumise üldise profiili. DiSC mudeli abil saab selgemalt mõista inimese käitumist, mõtlemist ja emotsioone.
Kui isiksus on täiskasvanueaks juba välja kujunenud ja selle muutmine pole võimalik, siis käitumine muutub läbi elu – me õpime erinevates rollide sobivat käitumist.

Sageli toimub õppimine katse-eksituse teel. Olles oma käitumisest ja konkreetsele rollile pandud ootustest teadlik, saan ka oma käitumist vastavalt kohandada.

VAATA DiSC'i TUTVUSTAVAT VIDEOT:

DiSC testi kasutamine

DiSC test toob välja 15 erinevat käitumismustrit, mis aitavad teadvustada testitule omaseid käitumisviise ja mõelda arendamist vajavatele külgedele. Testi täitnu vajab enda jaoks õigete järelduste tegemiseks konsultandi abi või vähemalt ühepäevast koolitust.

Kui ettevõttes on töötajad testitud, saab luua meeskonna ülevaate ja üldpildi valitsevate käitumisviiside kohta. See annab võimaluse analüüsida tiimi tugevusi ja külgi, millele eduka toimimise nimel peaks tähelepanu pöörama.

Soovides meeskonda veelgi täpsemalt analüüsida, saab testide põhjal koostada
Meeskonna grupikultuuri raporti. See aitab analüüsida lähemalt sisekultuuri ning üksteist paremini mõista. Ka juht saab teavet meeskonnas valitseva õhkkonna ja valukohtade kohta.

Tegevuse planeerijad aitavad luua alluva, kolleegi ja kliendi/koostööpartneri profiili, mõeldes tema käitumisele. Selle kõrvutamine oma profiiliga aitab mõista, millele peaks suhtlemisel tähelepanu pöörama, et koostöö laabuks. Tegevuse planeerijad on praktilised töövahendid inimesele, kes mõistab DiSC testi loogikat ja on valmis oma käitumist vastavalt partnerile teadlikult kohandama.

Lisainfo testide ning teenuse kohta telefonil +372 5698 8100 või e-maili teel info@tammistepersonal.ee.

Tutvu ka DiSC koolitusega

DiSC teemalist blogipostitust saab lugeda siit