Tööotsijale

ARENDUSJUHT (B2B)

Elektrum Eesti OÜ on juhtivaid elektrienergia jaemüüjaid Eestis, mis tegutseb kõikides kliendisegmentides. Ettevõte asutati 2007. aastal ja kuulub Baltikumi ühe suurima elektritootja ja juhtiva elektri jaemüügiettevõtte Latvenergo gruppi. Kontserni energiatootmisest ligi 40% pärineb taastuvatest energiaallikatest.

Elektrumi eesmärgiks on muuta klientide elu mugavamaks, toetades neid energiaturul, muutes keerulised asjad lihtsamaks ja kliendisõbralikumaks, pakkudes soodsaid energialahendusi. Ettevõtte tootevaliku moodustavad elektri- ja maagaasi paketid, päikeseenergia ja energia kodujuhtimis- lahendused ning uue tootesuunana elektriautode laadimisahendused.

Elektrum Eesti OÜ kutsub oma meeskonnaga liituma innovatiivsete projektide ja eduka meeskonnajuhtimise kogemusega ning hea eestvedamise oskusega

ARENDUSJUHTI (B2B),

kes vastutab ärikontseptsioonide arendamise ja B2B müügimeeskonna juhtimise eest.
 
Ettevõte pakub võimalust:
 • eneseteostuseks ja arenguks energeetika valdkonnas väljakutset pakkuval turul;
 • olla innovatsiooni eestvedaja äriklientidele suunatud uute lahenduste ning väärtuspakkumiste arendamisel;
 • viia kliendi vajadustest lähtuvad ja mitmekülgsed tooted uuele tasemele;
 • olla uuendusmeelne, kaasav ja eestvedav juht hästi kokku töötanud B2B müügimeeskonnale;
 • juhttiimi liikmena olla strateegiliseks partneriks tegevjuhile ja asendada teda tema eemalolekul;
 • saada töö eest väärilist tasu ja saada osa ettevõttepoolsetest väärtuspakkumistest;
 • töötada uues ja kaasaegses kontoris Tallinna kesklinna büroohoones.

Sinu tööülesanneteks on:
 • B2B suunal arendusprojektide ja tegevussuundade algatamine ning sisse töötamine;
 • 5-liikmelise ärimüügiosakonna töö juhtimine;
 • strateegiline ja taktikaline planeerimine strateegiliste eesmärkide täitmiseks;
 • rääkida kaasa ettevõtte strateegia täitmisel ja loomisel;
 • arendada koostöösuhteid olemasolevate ja uute partneritega;
 • juhtida läbirääkimisi ja vastutada ärieesmärkide täitmise eest;
 • teostada äriprojektide finantsanalüüsi ning analüüsida ärimüügiosakonna tööd ja tulemusi;
 • koostada müügiplaane ja vastutada osakonna eelarve eest;
 • ärimüügiosakonna töötajate arendamine, planeerimine ja värbamine.

Ootame sind kandideerima, kui sul on:
 • kõrgharidus eelistatult ärijuhtimise, majanduse, finantsjuhtimise vm sarnases valdkonnas;
 • varasem vähemalt 3-aastane töökogemus arendusprojektide ja meeskonnajuhtimisel ning kasuks tuleb varasem kokkupuude energeetika valdkonnaga;
 • oskus läbi viia ja juhtida suuremahulisi projekte ja olla innovatsiooni eestvedajaks;
 • oskus teostada projektide finantsanalüüsi;
 • hea planeerimisvõime ja oskus seada eesmärke nii endale kui oma meeskonnaliikmetele;
 • hea arvutikasutamise oskus;
 • väga hea inglise keele ja eesti keele oskus nii suuliselt kui kirjalikult, vene keele oskus tuleb kasuks.

Sa oled sobiv kandidaat kui oled uuendusmeelne, aktiivne, väljakutseid vastuvõttev ja nii endale kui oma meeskonnale väljakutseid esitav. Eelistad olla meeskonnamängija, kellel lisaks visioonidele on ka praktilise töö tegemise oskus, kõrge kohusetunne ja sihikindlus. Sind toetab antud ametikohal hea suhtlemis-, kaasamis- ja motiveerimisoskus ning suutlikkus näha suurt pilti. Elektrumi meeskonnas lähtutakse oma töös järgmistest väärtustest: elavus, sõbralikkus ja personaalsus, nutikus ja lihtsus.
 
Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee või CV-Online kaudu kuni 25.02.2021.
Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!


Lisainfo värbamispartnerilt Kristi Põldma telefonil +372 5854 5525 või kristi@tammistepersonal.eeOma isikuandmete edastamisega annad nõusoleku nende töötlemiseks.