Tööotsijale

BÜROOJUHT

Graanul Invest on kõige usaldusväärsem biomassi ja bioenergia tootja ning tarnija maailmas. Ettevõte käitab 12 kaasaegset pelletitehast Baltikumis ja USAs ning kuut soojuse ja elektri koostootmisjaama Eestis ja Lätis. Grupis töötab 500 inimest.

Otsime oma toredasse kollektiivi proaktiivset

BÜROOJUHTI

Meiega liitudes ootab sind töö globaalses ettevõttes ning kaasaegne ja mugav töökoht Tallinna peakontoris. Sinu sisseelamist uuel ametikohal toetab professionaalne ja inspireeriv meeskond. Sul on võimalik eest vedada uue dokumendihaldussüsteemi juurutamist, kaasa lüüa rahvusvahelistes projektides ning arendada oma oskuseid erinevate koolituste kaudu. Me pakume sulle atraktiivset töötasu, sporditoetust ja toredaid üritusi koos meeskonnaga.

Büroojuhina on sinu tööülesanneteks toetada oma kolleege, et neil oleks võimalik pühenduda põhitööle. Sinu töö saab olema mitmekesine, aitad tagada kontori ja töövahendite korrasoleku, võõrustad külalisi, aitad korraldada väiksemaid kontoriüritusi ning tööreise ja saad osaleda erinevates huvitavates projektides.

Me ootame, et sul oleks erialane haridus(see võib olla ka lõpetamisel), varasem töökogemus assisteerival ametikohal, kokkupuude dokumendihaldusega ja elementaarne arvuti kasutamise oskus. Meie jaoks on tähtis, et oled sõbralik, julge, täpne ja kohusetundlik, näitad üles omapoolset initsiatiivi ning oskad seada prioriteete. Sinu töös on suur osa suhtlusel, seetõttu ootame, et su eesti ja inglise keele oskus on perfektsed nii suuliselt kui kirjalikult.

Kui tunned, et see töö kõnetab sind, siis kandideeri Tammiste Talendibaasi, CV-Online või CV Keskuse kaudu. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.Lisainfo värbamispartner Ilona Viilult telefonil
+372 5340 0686 või ilona@tammistepersonal.ee.