Tööotsijale

DETAILPLANEERINGUTE PROJEKTIJUHTSkepast&Puhkim OÜ on üks Eesti suurimaid konsultatsiooni ja taristu projekteerimise ettevõtteid, kus ühe katuse all on pädevus alates kõigi tasemete planeeringute koostamisest ja keskkonnaalastest uuringutest kuni keeruliste rajatiste projekteerimiseni välja. Oleme seda meelt, et mitte ettevõtted ei tee koostööd, vaid ettevõttes töötavad inimesed ja oma inimeste tugevustele toetudes oleme teinud suuri tegusid, mis viisid meid 1% ettevõtete hulka, kes kasvavad kõige kiiremini.

Kutsume meie äsjaloodud üksuse kiire, paindliku ja julge meeskonnaga liituma

DETAILPLANEERINGUTE PROJEKTIJUHI


Sinu peamiseks ülesandeks on osalemine detailplaneeringute projektide juhtimisel ja läbiviimisel. Meie juures on sõbraliku ja professionaalse meeskonnaga tehtav põnev töö ning pidev areng ja enesetäiendamine garanteeritud. Hoolime oma inimeste tervisest ning töö- ja eraelu tasakaalust, mistõttu pakume sporditoetust, tööstressi ja läbipõlemist ennetavat psühholoogilist nõustamist ning võimalust oma tööaega ja -kohta ise planeerida. Aeg-ajalt oleks siiski tore sind meie Tallinna kontoris näha.

Anna endast meile teada, kui:
  • sul on kõrgharidus linnaplaneerimise, arhitektuuri, maastikuarhitektuuri või urbanistika valdkonnas (võib olla omandamisel);
  • sul on töökogemus detailplaneeringute koostamises ja menetluses osalemises planeerija, projektijuhi või KOVi ametnikuna;
  • tunned ennast pädevalt planeerimisvaldkonna seadusandluses ja AutoCADiga tööd tehes;
  • tunned ennast mugavalt eesti keeles kohalike omavalitsuste ja erinevate ametkondadega suhtlemisel;
  • oled võimaluste nägija ja osav suhtluskaaslane.

Kasuks tuleb ruumilise keskkonna planeerija kutse omamine.

Kui eespool mainitu kõnetas sind, siis kandideeri cv.tammistepersonal.ee kaudu kuni 23.01.2022. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.


Lisainfo Ingrid Valgmalt telefonil 5647 4777 või ingrid@tammistepersonal.ee.