Tööotsijale

DIGITAALSE TERVISHOIU JUHT

PERSONAALMEDITSIIN VAJAB  DIGILAHENDUSI - TULE JA AITA!


 


Hoffmann La Roche on maailma suurim biotehnoloogia ettevõte.

Ettevõte tegutseb enam kui 100 riigis ning annab tööd umbes 98 000 inimesele üle maailma. 2019. aastal investeeris Roche uurimis- ja arendustegevusse 11,7 miljardit Šveitsi franki ja saavutas 61,5 miljardi Šveitsi frangi suuruse müügikäibe.

Ravimite ja diagnostikumide koondamine ühise katuse alla on andnud kombineeritud tugevuse ja teinud Roche’ist liidri personaliseeritud tervishoiu valdkonnas. Lisaks tõeliselt eristuvatele ravimitele onkoloogias, immunoloogias, oftalmoloogias ning nakkushaiguste ja kesknärvisüsteemi haiguste raviks on Roche ka juhtiv in vitro diagnostika ja kudedel põhineva vähidiagnostika alal ning esirinnas ka diabeedi enesekontrolli valdkonnas.

Lisainfo: www.roche.ee

Roche Eesti missiooniks on läbi uuenduslike ravimite, loovate ideede ja partnerluse edendada Eesti meditsiini ja rahva tervist. Otsime oma meeskonda

DIGITAALSE TERVISHOIU JUHTI,

kelle ülesandeks on sidusrühmadega koostöös toetada personaal- ja tervisetulemi põhise tervishoiusüsteemi loomist Eestis.

Roche pakub võimalust koosloomes nii Eesti kui rahvusvaheliste tervisesüsteemide arendajatega kiirendada digitaalse tervishoiu toimimist, mis võimaldaks luua eeldusi nii riiklike kui erasektori investeeringute täpsemaks planeerimiseks ning täppismeditsiini laialdaseks kasutuselevõtuks. Haigusest ja patsiendist lähtuvad täppisdiagnostika ning – ravi võimaldavad pikendada nii haigete eluiga kui ka parandada elukvaliteeti.

Sinu võtmetegevuseks on:
 • luua head tulemuslikud koostöösuhted erinevate tervishoiu valdkondade ja tasandite vahel (Haigekassa, Sotsiaalministeerium, haiglad, arstid, patsiendid, ülikoolid);
 • koostöösuhete loomine IT valdkonna tipptegijatega – sa leiad parimad partnerid digi- ja personaalmeditsiini arendamiseks, oled „tõlgiks“ ja ühenduslüliks meditsiini ja IT vahel, luues tervikut mõistad sa detailide olulisust;
 • probleemide lahendamine rakendades kasutajakeskset lähenemisviisi - uued lahendused on kasutajasõbralikud patsientidele, arstidele, haiglatele, riigiasutustele, jne.;
 • aktiivne osalemine Roche Pharma ja Roche Diagnostics ühisalgatustes, et leida ja ellu viia digitaalse tervisehoiu võimalusi;
 • läbi pideva õppimise olla kursis digitaalsete arengusuundadega ja jagada oma teadmisi rahvusvaheliselt ning  tuua Roche kogemust mujalt maailmast Eestisse.

Oma töös toetud sa eetikale ning seadusloomele ja Euroopa terviseandmete kogumise strateegiale.

Ootame sind kandideerima, kui:
 • omad vähemalt kolmeaastast kogemust digitaalse tervishoiu valdkonnas, tajud tervishoiu hetkeseisu, mõistad erinevate osapoolte ootusi ja näed tulevikuvõimalusi;
 • sul on kõrgharidus;
 • omad agiilsete projektide juhtimise kogemust maatriksorganisatsioonis;
 • oled suuteline täitma erinevaid rolle –ideede looja, strateegia ja tegevusplaani väljatöötaja  ning elluviija;
 • omad empaatiavõimet erinevate osapoolte (patsient, tervishoiutöötaja, valitsusasutused, IT arendajad) mõistmiseks ja suudad leida ühisosa strateegliste tegevuste elluviimisel; oskad näha tervikpilti ja samas mõistad detailide mõju tervikule;
 • valdad väga heal tasemel eesti ja inglise keelt kõnes ja kirjas, kasuks tuleb vene keele valdamine.

Oled oma töös edukas, kui sul on soov kaasa aidata Eesti tervishoiu patsiendikesksemaks muutmisel, innustudes tulemustest, olles koostööaldis meeskonnamängija ja nautides tööd muutuvas keskkonnas.

Roche meeskonnaga liitudes saad:
 • professionaalse ja isiksusliku arengu toetuse;
 • kaasaegse töökeskkonna - Roche Eesti on tervist edendav ja paindliku tööajaga kaugtööd soodustav ettevõte;
 • entusiastlikud ja abivalmis töökaaslased;
 • lisaks põhipalgale ka tulemustasu, milles on olulisel kohal ka keskkonda säästev komponent ning muid soodustusi ja toetusi;
 • võimaluse rahvusvaheliseks karjääriks.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee või CV-Online kaudu kuni 08.11.2020. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse! Lisainfo: värbamispartner Sirje Tammiste 
telefonil 514 4084 või sirje@tammistepersonal.ee.
Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.