Tööotsijale

INFOTURBEJUHT


Kultuuriministeeriumi strateegia- ja innovatsiooniosakond ootab oma meeskonnaga liituma

INFOTURBEJUHTI.

Kultuuriministeerium juhib riigi kultuuri-, spordi- ja muinsuskaitsetööd, edendab kunste, kultuurieksporti ja loomemajandust ning koordineerib riigi meediapoliitikat, audiovisuaalpoliitikat ja lõimumiskava rakendamist.

Infoturbejuhi ülesanne on Kultuuriministeeriumi ja tema valitsemisala infoturbe juhtimise süsteemi loomine, haldamine, arendamine ning toimimise hindamine, et tagada stabiilne, turvaline ja töökindel töökeskkond ning säilitada infosüsteemide talitlusvõime.

Ootame sind kandideerima, kui:
  • sind paelub vastutusrikas ja väljakutseid pakkuv töö ning soovid kujundada meie valitsemisala infoturbepoliitikat;
  • omad IT-alast kõrgharidust ning vähemalt 4-aastast töökogemust IKT valdkonnas;
  • sul on silmapaistvad teadmised infoturbe juhtimise ning infosüsteemide turvameetmete süsteemist ja teistest standarditest (ISO 27001) ning nende rakendamise kogemus;
  • tunned hästi infoturbe valdkonda koordineerivaid õigusakte;
  • sulle sobib töö tekstidega ja tekstiloome;
  • oled iseseisev ja algatusvõimeline ning väga hea analüüsi- ja sünteesivõimega;
  • oled otsustus- ja vastutusvõimeline ning hindad korrektsust ja täpsust;
  • oled hea suhtleja ning väärtustad meeskonnatööd.

Sind ootab ees võimalus luua uus süsteem, pühendunud, uuendusmeelne ja toetav meeskond, väga head töötingimused Tallinna vanalinnas koos kaugtöö võimalusega, enesearendamise ja-teostamise võimalused ning panust väärtustav töötasu.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Kandideeri portaali cv.tammistepersonal.ee kaudu kuni 21.11.2021. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!


Lisainfo värbamispartner Ilona Viilult telefonil
Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.