Tööotsijale

KAUPLUSE JUHATAJA

Pärnu K-rauta ootab oma meeskonnaga ühinema

KAUPLUSE JUHATAJAT,

kes panustab ettevõtte arengusse ning klientide ja töötajate heaollu.

Sinu tööülesanneteks on:
 • kaupluse majandustegevuse juhtimine;
 • müügi- ja klienditeenindusprotsessi juhtimine;
 • meeskonna juhtimine, arendamine ja motiveerimine;
 • meeskonna töökorralduse koordineerimine;
 • kaupluses toimuvate kampaaniate ettevalmistamine ja läbiviimine;
 • koostöö teiste juhtide ja spetsialistidega;
 • osalemine ettevõtte juhtkonna töös ettevõtte strateegia väljatöötamisel ja elluviimisel.

Töös hästi hakkama saamist toetab:
 • vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus jae- või hulgimüügisektoris;
 • arvutikasutamise oskus heal tasemel;
 • väga hea suhtlemis- ja analüüsioskus;
 • julgus võtta iseseisvalt vastu otsuseid ja sihikindlus eesmärkide poole liikumisel;
 • meeskonnatööle orienteeritus ning vastutusvõimelisus.

Meiega liitudes ootab sind:
 • ka keerulistel aegadel vastutustundlik rahvusvaheline ettevõte ja stabiilne töökoht;
 • sõbraliku ja toetava meeskonnaga kaasaegne töökeskkond;
 • sporditoetus ja tervisekindlustus;
 • võimalus läbi koolituste ennast arendada.

Tööd teeme me kõvasti, aga aeg-ajalt võtame ka aja maha ja teeme koos midagi toredat.

Kui eeltoodu kõnetas Sind, siis kandideeri läbi cv.tammistepersonal.ee. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!Lisainfo Ingrid Valgmalt ingrid@tammistepersonal.ee.

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.