Tööotsijale

KOMMUNIKATSIOONISPETSIALIST
KIK on kaasaegsete, tarkade ja mõjusate lahenduste elluviija Eesti keskkonnamaastikul. Töötame selle nimel, et Eesti elanikel oleks hea keskkond elamiseks ja majandamiseks ning püüdleme loodus- ja majanduskeskkonna pikaajalise tasakaalustatud arengu poole. Lisainfo: www.kik.ee

Ootame oma meeskonnaga liituma

KOMMUNIKATSIOONISPETSIALISTI

Kommunikatsioonispetsialist tutvustab avalikkusele häid keskkonnaalgatusi ja toetuse taotlemise võimalusi – seda pressiteadete, kodulehe, sotsiaalmeedia, uudiskirjade jms vahendusel. Samuti korraldab infopäevi ja muid üritusi ning aitab kaasa sisekommunikatsiooni tõhustamisele.

See töö on sulle, kui:
 • pressiteate või mõne muu teksti kirjutamine peavalu ei valmista;
 • oskad tähelepanu äratada sotsiaalmeedias ning tunned põnevaid nippe, kuidas ka kõige igapäevasem teema põnevaks muuta;
 • sõna „toetus“ tundub sinu jaoks põnev ning tahaksid sellest ka teistele rääkida;
 • ürituse korraldamine on sinu jaoks lihtne;
 • oled loominguline, kuid sind ei hirmuta ka sõnad „hange“, „leping“ või „aruanne“;
 • ootamatult tekkivad tööülesanded ja kiirreageerimine sind endast välja ei vii;
 • suudad korraga tegeleda mitme teemaga, näiteks elanike joogivee kvaliteedi parandamine ja elektriautode soetamine on üheaegselt põnevad;
 • oskad ise märgata tegemist vajavaid asju ja haarad initsiatiivi;
 • sul on kommunikatsiooni-, turundus- või ajakirjandusalane kõrgharidus ja/või 2-aastane valdkondlik töökogemus ning väga hea eesti keele oskus.

KIK pakub sulle:
 • kommunikatsioonialast eneseteostust keskkonnavaldkonnas;
 • võimalust panustada KIKi strateegia elluviimisesse ja kuvandi loomisesse;
 • põnevaid ja tegevust täis tööpäevi;
 • koostöövalmis ja pühendunud meeskonda;
 • mitmekesist motivatsioonipaketti ja kaugtöö võimalust.

Kui eelmainitu kõnetas sind, siis kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee või CV-Online kaudu kuni 19.11.2020. a. saates oma CV ja kaaskirja. 
Lisainfo värbamispartner Ingrid Valgmalt 
telefonil 5647 4777 või ingrid@tammistepersonal.ee.
Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.