Tööotsijale

KVALITEEDITEENISTUSE JUHT


INVESTEERIME INIMESE TERVISESSE!

Põhja-Eesti Regionaalhaigla on tunnustatud ja uuendusmeelne meditsiinikeskus, teerajaja Eesti tervishoius. Tegutseme alati patsientide huvides ja püüame saavutada iga patsiendi jaoks just temale parimat võimalikku ravitulemust.

Regionaalhaigla koosseisus on seitse kliinikut, kuhu kuuluvad 33 kõrgetasemelist erialakeskust ning kus töötab enam kui 4000 inimest. Regionaalhaigla gruppi kuuluvad tütarhaiglatena Läänemaa Haigla, Raplamaa Haigla ja Hiiumaa Haigla.

Kui soovite olla osa suurest koos töötavast meeskonnast ja aidata päästa elusid, siis just praegu ootame oma meeskonda

KVALITEEDITEENISTUSE JUHTI,

kelle töö eesmärk on kindlustada Regionaalhaigla grupi strateegiliste eesmärkide elluviimine kvaliteedijuhtimissüsteemide väljatöötamise, uuendamise ja rakendamise ning arendustegevuse toetamise kaudu.

Meiega liitudes on sinu väljakutseteks:
 • Regionaalhaigla kvaliteedijuhtimissüsteemi väljatöötamine, arendamine, rakendamine ja monitooring;
 • Regionaalhaigla gruppi kuuluvate haiglate kvaliteedijuhtimissüsteemi väljatöötamine, arendamine, rakendamine ning monitooring vastavalt Regionaalhaigla ja gruppi kuuluvate haiglate vahelisele teenuslepingule;
 • Regionaalhaigla kliinikute, keskuste ja teenistuste kvaliteedijuhtide võrgustiku arendamine ja omavahelise koostöö tugevdamine;
 • patsientide ja nende lähedaste tagasiside kontseptsiooni loomine ja selle rakendamine;
 • kvaliteediauditite määratlemine ja korraldamine. Parenduskavade monitooring;
 • osalemine välispartnerite (sh Haigekassa ja Ravimiamet) poolt teostatavates auditites ja inspektsioonides;
 • osalemine haigla kvaliteeditegevust puudutavate komiteede tegevuses;
 • grupiülese kvaliteedialase statistika juhtimine;
 • juhtimise infosüsteemi arendustes osalemine;
 • intsidendihaldussüsteemi loomine ja rakendamine;
 • vajadusel projektimeeskondade loomine ja töötajate kaasamine kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamisse;
 • väliste partneritega suhtlemine ja koostöö (Sotsiaalministeerium, Terviseamet, Haigekassa, rahvusvahelised organisatsioonid);
 • Joint Commission International auditist tulenevate parendusmeetmete sisseviimine;
 • koolituste, töötubade ja arutelukoosolekute korraldamine meeskonnaliikmete kaasamiseks.

Sobid kvaliteediteenistuse juhiks, kui oled avatud suhtlemisstiiliga koostöösuhteid loov, tulemustele orienteeritud ja väga hea analüüsi ning planeerimisoskusega juht ja sul on:
 • kõrgharidus (magistrikraad) ning kvaliteedijuhtimise alane pädevus;
 • meeskonna juhtimise kogemus suuremas ettevõttes – edu toob tulemuslik protsesside ja inimeste juhtimise oskus;
 • kasuks tuleb varasem kokkupuude meditsiini/ravimivaldkonnaga, mis annab tööks vajaliku valdkonna tunnetuse;
 • oskus näha tervikpilti ja tulla toime muudatuste juhtimisega;
 • valdad väga heal tasemel nii eesti kui inglise keelt.

Sinu edukat kandideerimist toetab huvi meditsiinivaldkonna vastu, initsiatiivikus ja algatusvõime. Sa julged probleemidest avatult rääkida ja otsid konstruktiivseid lahendusi. Sa saavutad kolleegide lugupidamise professionaalsuse ja lugupidava suhtumisega, oled hea läbirääkija ja argumenteerija. Sa oskad kolleege kaasates ja innustades aidata kvaliteedisüsteemi parendamisega kaasa patsientide tervenemisele.

Kandideerimiseks lisa oma andmed Tammiste Personalibüroo Karjäärikausta cv.tammistepersonal.ee  Põhja-Eesti Regionaalhaigla kvaliteediteenistuse juhi konkursile kuni 05.07.2020.Personalikonkurssi viib läbi ja lisainfot jagab värbamispartner Sirje Tammiste telefonil 514 4084,
e-post sirje@tammistepersonal.eeTagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

www.regionaalhaigla.ee
www.facebook.com/regionaalhaigla
J. Sütiste tee 19, Tallinn