Tööotsijale

KOV-, OSALUS- VÕI LOOVUSÜKSUSE EKSPERT

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) on 1999. aastal loodud Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riiklik noorsootöö asutus, mille põhieesmärk on noorsootöö arendamine ja korraldamine riikliku noortepoliitika raames.

Ettevõtte kodulehekülg on http://www.entk.ee 

Seoses  noortevaldkonna arengukavas 2014-2020 sätestatud eesmärkide ja strateegia elluviimisega alustavad 2015 aasta oktoobris ENTK koosseisus tööd järgmised üksused: loovuse arendamise üksus, kaasatuse ja konkurentsivõime üksus, osaluse arendamise üksus, noorsootöö kvaliteedi arendamise üksus, kohaliku tasandi noorsootöö toetamise üksus ning korraldusüksus.

Kui Sa väärtustad meeskonnatööd ja soovid panustada  noortevaldkonna arendamisesse, oled oodatud kandideerima

KOV-, OSALUS- VÕI LOOVUSÜKSUSE EKSPERDIKS

Sa planeerid ja koordineerid koostöös teiste ekspertidega valdkonna arengut ning oled programmi raames partneriks noorsootöö korraldajatele. Iga ekspert veab valdkondadevahelist ja rahvusvahelist koostööd vastutusala küsimustes.  

Kohaliku omavalitsuse üksuse eksperdina on Sinu töö eesmärgiks  koordineerida KOV koostöögruppide loomist ning tegevust. Samuti toetad KOV koostöögruppe noorsootöö teenuste planeerimisel ja rakendamisel, sh koordineerid vastavate tegevuste rahastamist ESF programmist.

Loovuseüksuse eksperdina on Sinu töö eesmärgiks nutika noorsootöö arendamine, kooli noorsootöö toetamine, huvihariduse kaasavamaks, kättesaadavamaks ning mitmekesisemaks  muutmine eriti LTT valdkonnas.

Osalusvaldkonna üksuse eksperdina on Sinu töö eesmärgiks noorte osalusmotivatsiooni ja harjumuse suurendamine - igas omavalitsuses oma osaluskogu, uute osalusvormide arendamine, noorteühingute arengu toetamine, noorteinfo kättesaadavuse ja kvaliteedi suurendamine .

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on
 • KOV-s/ga töötamise kogemust või KOV süsteemi tundmist ning võrgustikutöös osalemise kogemus (KOV ekspert)
 • koolinoorsootöö, huvihariduse (ka. tehnikahuvihariduse) või IT-huvitegevuse kogemus (loovusüksuse ekspert)
 • kogemus noortega töötamisel (võid olla ka ise üks noortest) ning teadmine ja eelinfo noorte vajadustest ja soovidest
 • teadmised noorsootööst ja noortepoliitikast, organisatsioonidest, EL arengutest
 • varasem praktiline töökogemus valdkonnas
 • soovitavalt kõrgharidus (sotsiaaltöö, pedagoogika, kasvatusteadus, psühholoogia, sotsioloogia, haldusjuhtimine vm.)
 • väga hea eesti keele  ja inglise keele oskus ning vene keele oskus vähemalt suhtlustasandil
 • kontoritarkvara (MS Office) kasutamise oskus

ENTK pakub:

 • Konkurentsivõimelist töötasu  (töötasu vahemikus 1200 € - 1600€ kuus bruto)
 • Kaasaegset töökeskkonda Tallinna kesklinnas , vajadusel kaugtöö võimalust
 • Toredat meeskonda ning mitmekülgset tööd arenevas valdkonnas

Kandideeri portaalide  cv.tammistepersonal.ee,  CV Keskuse või  CV-Online’i kaudu kuni  14.09.2015. a.  lisades enda CVle avaldus soovitud ametikoha nimetusega ja motivatsioonikiri.

Lisainfo projektijuht Kadi Kuuskmannilt tel. 525 0970, kadi@tammistepersonal.ee või projektijuhi assistendilt Kersti Kikaselt tel. 5698 8100.