Tööotsijale

Ärimüügi osakonna juht

Meie kliendiks on rahvusvahelisse kontserni kuuluv Elektrum Eesti OÜ, kes on tegev tiheda konkurentsiga teenuste ärivaldkonnas. Ettevõte on Eestis teisel turupositsioonil, eesmärgiks on turuosa järjekindlalt suurendada. Teenust müüakse äri- ja jaeklientidele.   Ettevõtte koduleht www.elektrum.ee.

Ärimüügi osakonna juht vastutab tulemusliku müügi eest äriklientidele (B2B), juhtides müügimeeskonna tööd ja ka ise äriklientidele aktiivset müügitööd tehes. Töö on sobiv tulemustele orienteeritud kogemustega juhile, kes soovib kasutada ainulaadset võimalust uute klientide võitmisel ja teenusepakettide arendamisel.

Oma eesmärkide saavutamiseks teeb ta tihedat koostööd ettevõtte erinevate osakondadega ning peakontori võtmeisikutega. Kõige olulisem on olla innustav liider, keda töötajad rõõmuga eeskujuks võtavad. Samas tuleb olla süsteemne ja järjekindel eesmärkide püstitamisel ja nende saavutamise jälgimisel.

Peamised vastutusvaldkonnad:

 • Läbi regulaarse turu analüüsi sihtgrupi määratlemine ja potentsiaalsete klientide leidmine
 • Osalemine tootearenduses, et pakkuda klientide vajadustele vastavaid teenuseid
 • Koostööpartneritega koostöövõimaluste arendamine  teenuste turustamiseks
 • Müügimeeskonna juhtimine – eesmärkide seadmine ja nende saavutamiseks vajalike tegevuste planeerimine, toetamine,  inspireerimine ja arendamine, ühine klientide külastamine, koosolekute juhtimine, koolituste planeerimine, meeskonnavaimu loomine, meeskonda uute töötajate valik
 • Aruannete ja analüüside koostamine senise tegevuse hindamiseks ja uute eesmärkide seadmiseks ning ressursside planeerimiseks
 • Osalemine ettevõtte müügikampaaniate väljatöötamisel, planeerimisel ja müügikanalite valimisel
 • Vastutab  müügistrateegia arendamise ja elluviimise eest

Peamised nõudmised sobivale kandidaadile:

 • Magistrikraad (majandus, ärijuhtimine, vm.)
 • Varasem kogemus ärimüügi arendamisel ja müügimeeskonna tulemuslikul juhtimisel
 • Orienteerumine ärivaldkonda reguleerivas seadusandluses, valdkonda puudutav seadusandlus tuleb tööle saamisel endale selgeks teha
 • Osavus ärisuhete arendamisel, läbirääkimistel ja inimeste juhtimisel
 • Analüütiline ja strateegiline mõtlemine, süsteemsus ja täpsus
 • Iseseisvus ja järjekindlus
 • Väga hea eesti ja inglise keele oskus, vene keele valdamine tuleb kasuks
 • Juhiload

Ettevõte pakub:

 • Motivatsioonipaketti, mis lepitakse kokku läbirääkimiste käigus (selle osad on põhipalk ja tulemustasu nii meeskonna kui isiklike müügitulemuste  saavutamise eest)
 • Ametiautot, isiklikeks sõitudeks limiteeritud  kasutamine
 • Inspireerivat töökeskkonda Tallinna esinduslikus ärihoones
 • Teotahtelist ja nooruslikku meeskonda, kes ootab karismaatilist juhti ja toredaid kolleege, kes ootavad mõttekaaslast
 • Piiramatut eneseteostusvõimalust kiiresti arenevas tiheda konkurentsiga äris

Kandideeri  cv.tammistepersonal.ee,  läbi CV Keskuse või  CV-Online’i kuni  11.01.2015. a.   lisades  motivatsioonikirja koos palgasooviga.

Lisainfo projektijuhilt Sirje Tammistelt 514 4084.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse.