Tööotsijale

PERSONALISPETSIALIST


KIK on kaasaegsete, tarkade ja mõjusate lahenduste elluviija Eesti keskkonnamaastikul. Töötame selle nimel, et Eesti elanikel oleks hea keskkond elamiseks ja majandamiseks ning püüdleme loodus- ja majanduskeskkonna pikaajalise tasakaalustatud arengu poole. Lisainfo: www.kik.ee

Ootame oma meeskonnaga liituma

PERSONALISPETSIALISTI

Personalispetsialistina oled oma valdkonna ainukese eksperdina usaldusväärseks partneriks KIKi juhtidele ja kaaskolleegidele. Selle positsiooni eriline fookus saab olema töötajate arendamisel ja koolitamisel. Samuti on sinu vastutusvaldkonnas nii personalitöö strateegia ja protsesside kujundamine ning elluviimine kui ka dokumentatsiooni haldamine, värbamine, töökeskkonnaspetsialisti ülesannete täitmine ja töötajatele mõeldud ürituste organiseerimine.

See töö on sulle, kui:
 • oled personalivaldkonna entusiast ning ajakohastad oma teadmisi pidevalt;
 • tunned ennast eriti hästi tegeledes inimeste arendamise ja koolitamisega;
 • oskad ise märgata tegemist vajavaid asju, haarad initsiatiivi, suudad oma aega planeerida ning võtad vastutuse oma valdkonnas toimuva eest;
 • oled koostööle avatud, samas suudad ka üksi asju korda saata;
 • sul on personalitööd toetav kõrgharidus ja kogemus mitmekülgses personalitöös;
 • sul on väga hea eesti keele oskus.

KIK pakub sulle:
 • personalitöö alast eneseteostust keskkonnavaldkonnas;
 • võimalust panustada KIKi strateegia elluviimisesse ja kuvandi loomisesse;
 • põnevaid ja tegevust täis tööpäevi;
 • koostöövalmis ja pühendunud meeskonda;
 • mitmekesist motivatsioonipaketti ja kaugtöö võimalust.

Kui eelmainitu kõnetas sind, siis kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee või CV-Online kaudu kuni 19.11.2020. a. saates oma CV ja kaaskirja.
Lisainfo värbamispartner Ingrid Valgmalt
telefonil 5647 4777 või ingrid@tammistepersonal.ee.


Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.