Soovitusi tööotsinguiks


Koosta tööotsingu kava

 • Mõtle, milline võiks olla valdkond, kuhu soovid tööle minna (teenindus, tootmine, ehitus, haldus, turvafirma, põllumajandus, jne.). 
 • Kui suur ettevõte on sulle sobiv – tee nimekiri kõikidest ettevõtetest, kuhu soovid minna.
 • Täienda nimekirja pidevalt – loe lehti ja jälgi, mida ettevõtete kohta kirjutatakse.
 •  Analüüsi oma oskusi ja kogemusi – mis võiks olla sinu järgmine unistuste töö? Ole realist, ära saada CVd kohta, kus sa kindlasti toime ei tuleks või kui sul puuduvad tööks vajalik(ud) haridus/teadmised/kogemused.

 •  Koosta oma CV ja motivatsioonikiri, mida saad vastavalt ametikohale kohendada just selle ametikoha jaoks sobivaks.
 •  Saada oma CV koos korraliku motivatsioonikirjaga kõikidesse ettevõtetesse, kuhu sooviksid tööle minna
 •  Mõtle ka läbi – oled sa valmis elukohta muutma. Kui jah – kui kaugele, kuidas planeerid elukorraldust. Seda küsitakse kindlasti vestlusel, kui töökoht on mujal. Võid motivatsioonikirjas kirjutada valmisolekust muuta elukohta.
 • Otsi personali- või tootmisjuhi meiliaadress. Väiksemas ettevõttes ettevõtte juhi aadress. Kui sulle ei vastata – ära heitu.
 •  Tee endale nimekiri ettevõtetest, kuhu oled oma CV saatnud. On piinlik, kui sinuga võetakse ühendust ja sa ise ei mäleta, et oled sinna CV saatnud.

 • Alusta helistamist, et küsida töö võimaluste kohta. Mõtle hoolega läbi, kuidas pöördud ja millest räägid telefoni teel. Ära heitu tõrksusest ja ei-vastusest – ole sõbralik ja heatahtlik!
 • Tee märkmeid kokkulepete kohta – millal uuesti võid helistada.
 • Tee endale nimekiri inimestest, kellel on töökoht või kes võiksid teada töö võimaluste kohta. Püüa nimekirja pikendada erinevate soovituste läbi. Kontakte võid saada läbi erinevate organisatsioonide, ühingute, endiste kolleegide, interneti suhtluskeskkondade.

 • Võta ühendust inimestega, kes võiksid sulle tööotsimisel nõu, soovitusi, vihjeid anda.
 • Mõtle läbi, kui kaua saad endale töö otsimist lubada ja millistel palgatingimustel tööle lähed.
 • Ole valmis uues ametis alustama lihtsamast tööst ja madalamalt palgalt – kui oled end näidanud tubli töötajana, liigud aja jooksul edasi. Seda nii tööülesannetes ja vastutuses kui ka palgas.