Eneseanalüüs peale tööintervjuud


  • Kuidas õnnestus kontakti loomine?
  • Mida sinult küsiti ja kuidas sa vastasid?
  • Olid sa endast rääkides avatud ja positiivne?
  • Mida oleksid võinud teisiti teha?
  • Kas märkasid vestluse ajal, et mõni sinu seisukoht muutis vestluskaaslase hoiakut, hakkas ta rohkem pärima, väljendas umbusku?
  • Oli midagi, millega seoses vestlus kohe lõpetati?
  • Küsisid sa töö kohta piisavalt, kuulasid lõpuni? Väljendasid tõsist huvi tööd saada?

Eneseanalüüs aitab sul valmistuda järgmiseks vestluseks.
Mida enam oled valmistunud küsimusteks, seda ladusamalt ka vastad ja suuremat usaldust tekitad.