Suhtlemisetapid intervjuul

Suhtlemisetapid

Sageli aitab hea suhtlemisoskus kaasa töö leidmisele. 

1. Ümberlülitumine oma muudelt mõtetelt ja tegevustelt tähelepanu suunamine partnerile ja partneri määratlemine (oluline on eelhoiak ja esmamulje). Just sel etapil mõjub kõige enam - sinu välimus, tervitus, käepigistus. Telefonivestluses – „on Teil sobiv hetk rääkida?“

Kohtumisele minnes – oota ära, kui sulle pööratakse pilk, võetakse aeg vestluseks. Kui potentsiaalne tööandja tegeleb muude asjadega, ei ole kõige parem aeg ka ise rääkima hakata. Edukaks jutuajamiseks on vajalik mõlemapoolne tähelepanu ja valmisolek teineteist kuulata.     

2. Psühholoogilise kontakti loomine: kahepoolse kontakti saavutamine, suhete soojendamine, õhkkonna mugavaks tegemine. 

Olulised on mittesõnalised vahendid: silmside, kehahoiak, omavaheline kaugus. Hea on vaadata otsa, oodata, kuni teine keskendub, vältida ülevalt-alla suhtlemist. On hea leida vestluseks mugav koht, lasta lõpuni rääkida telefonijutt, öelda mõned heatahtlikud sõnad kohtumise ja vestluse kohta. Tänada, et vestlusele kutsuti ja väljendada oma huvi pakutava töö vastu. Olles positiivne ja avatud, lood ka oma partneris märkamatult samasuguse tunde. 

3. Info vahetamine: kui kontakt on loodud, saad hakata rääkima tööst, töötingimustest. Olles tööotsija, ei juhi vestlust sina. Küll aitab positiivse otsuse kujunemisele kaasa sinu avatus vastamisel, oskus oma tööst ja kogemustest rääkida. Vähetähtis pole ka see, mida sa inimesena maailma asjadest arvad. Sellel etapil on sul endal võimalus küsida sind huvitavaid küsimusi tulevase töö, töötingimuste jm. kohta. Ära alusta kohe palgast!!! 

4. Psühholoogilise kontakti lõpetamine: Inimesed on väga valvsad kontakti lõpetamise suhtes - enamasti jätkatakse omavahelist suhtlemist järgmisel korral samas meeleolus, milles seekord lõpetati. 

Tööintervjuul on kandidaadil hea tänada vestluse ja info eest mida ta sai ja täpsustada konkursi edasist käiku: kuna ja kuidas saab ta infot.  

Kasulik on saada nõusolek, et sina ise helistad.