Tööintervjuu õnnestumiseks

 • Valmistu igaks tööintervjuuks – uuri ettevõtte kohta internetist, tuttavatelt.
 •  Mõtle ka küsimustele, mida ise esitad – need peaksid eelkõige puudutama:
 - tööd, mida soovid saada,
 - tehnikat, millega kokku puutud ning
 - töökorraldust, millega pead arvestama.
 • Tule intervjuule pigem varem. Puhas ja hoolitsetud mees/naine paneb uskuma, et ta on ka töö tegemisel korralik. Nii nagu suhtud endasse, suhtud ka töösse. :-)
 • Valikul saavad määravaks nüansid – korrektne CV ning korrektselt vormistatud lisadokumendid (nt motivatsioonikiri, soovituskiri). 
 • Kui sa hiljem vastust ei saa, võid ise helistada ja küsida otsuse kohta – tööotsijaid on palju, sageli ei hakata “ei” ütlemisega aega kulutama. Kui näitad oma suurt tahet tööd saada, võib otsus sinu kasuks pöörduda.
 • Kui öeldakse ka “ei”, täna kohtumise eest! Võid uurida, kas on sobiv mõne aja pärast uuesti ühendust võtta või osatakse sulle soovitada mõnd muud ettevõtet, kuhu võiksid helistada.
 • Oska hinnata igat kohtumist kui kasulikku kogemust, mitte kui läbikukkumist.


Tööintervjuu on enesemüük!

 • Tööintervjuul pead sa oskama välja tuua enda tugevamaid külgi ja oma sobivuse antud ametikohale.
 • Kõigepealt pead sa iseendas kindel olema – et sa tahad seda tööd, teed seda pühendumisega ja omad tööks vajalikke oskusi.
 • Uusi oskusi õpitakse läbi elu, see on hea võimalus edasi liikuda – nii mõtlevad töötajad sobivad kaasaegsetesse ettevõtetesse.
 • Huvi enda vastu ei saavuta oma endist tööandjat või töökaaslasi halvustades.
 • Kui koostöös on olnud probleeme, on selles oma roll mõlemal. Õpi nägema oma vastutust!

Kui palju ja mida rääkida?

 • Kindel põhimõte – ole aus! Julge rääkida ka oma eksimustest.
 • Kui ei küsita sinu nõrkuste kohta, pole vaja ise seda rääkima hakata. Mis aga on tulevases töös kindlasti oluline (oskused, teadmised), ning sinul nõrk – see too kohe välja ja näita, et oled valmis õppima.
 • Ole vastates avatud, kuid jää kindlasti esitatud küsimuse juurde. Pole vaja rääkida sellest, mida pole küsitud.
 • Väldi ei-jah vastuseid.