Tööotsijale

TEENINDUSJUHT

Veho on Soome pereettevõte ja piirkonna suurimaid autokontserne, mis tegutseb Soomes, Rootsis, Eestis ja Leedus. Ettevõte loodi ja on Soome turul Mercedes-Benz kaubamärki esindanud juba aastast 1939. Veho gruppi lisandusid 2019. aasta oktoobris Silberauto kaubamärki kandvad Eesti ja Leedu äriüksused, mis on Mercedes-Benz autoriseeritud müügi- ja teenindusorganisatsioonid.

Veho ootab Järve esinduse protsesse korrastama ja inimesi juhtima

TEENINDUSJUHTI,
 
kelle peamised tööülesanded ja vastutusvaldkonnad on:
 • autoteeninduse töö juhtimine;
 • autoteeninduse töö planeerimine ja organiseerimine;
 • kliendisuhete loomine ja hoidmine;
 • klienditagasiside jälgimine ja pretensioonide lahendamine;
 • kõrge kliendirahulolu tagamine;
 • osakonna töö tulemuste jälgimine ja analüüsimine;
 • personali koolituste planeerimine firma eesmärkidest lähtuvalt;
 • autoteeninduse eelarve jälgimine;
 • autoteeninduse töö korraldamine vastavalt kehtestatud reeglitele;
 • aruandluse ettevalmistamine ja esitamine;
 • personali palgaarvestuseks andmete esitamine;
 • personali motiveerimine, hindamine ning uute töötajate värbamisele kaasaaitamine;
 • ettepanekute tegemine teeninduse töö arendamiseks ning järgneva aasta plaanide kohta.

 Sobid antud ametikohale, kui sul on:
 • väga hea tehniline taip;
 • eelnev samalaadne töökogemus;
 • väga hea eesti keele oskus;
 • vene ja inglise keele oskus vähemalt suhtlustasandil.

Oma töös oled edukas, kui oled proaktiivne, positiivne, analüütiline ning näed probleemide asemel võimalusi. Tunned valdkonda ja omad selles administratiivkogemust. Naudid inimeste juhtimist ning sul on olemas ka teadmised ja praktilised oskused autoteenindusest ja selle toimimisest.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 23.04.2021. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!


Lisainfo värbamispartner Eike Lepp tel. 5190 7962, eike@tammistepersonal.ee
Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.