Tööotsijale

TEGEVJUHT


Standwood OÜ
on ca 70 töötajaga üle 10 miljonilise kasvava käibega Sauel asuv rahvusvahelise haardega Eesti puidutootmisettevõte. Lehtpuidust tooted sobivad peamiselt sauna- ja spaaruumidesse – tootevalikus on lavalauad, liistud, erinevad liimpuitdetalid ja kiireks saunaehituseks valmis saunaelemendid. Tootevalikus on ka termotöödeldud okaspuit ning lehtpuidust liimpuittooteid. Ettevõtte toodangut eksporditakse nii Euroopasse kui kogu maailma.
Standwoodi tootmisüksus Sauel


Kutsume oma ettevõtte kiiret arengut juhtima innovatiivse ja hea majanduskeskkonna tajuga  

TEGEVJUHI,

kes tagab kõikide äriprotsesside arendamise ja juhtimise ning on heaks juhiks töötajatele.

Ettevõte pakub:
 • uusi väljakutseid pakkuvat tööd edukas ja stabiilses ettevõttes;
 • tippjuhi väärilist motivatsioonipaketti;
 • iseseisvust, otsustusvabadust ja vastutust;
 • mõnusa ja vahetu suhtlemisega tööõhkkonda.

 Sinu peamised tööülesanded on:
 • edasiste arenguvajaduste kaardistamine, tegevuste planeerimine ja elluviimine;
 • organisatsiooni struktuuri kujundamine vastavalt ettevõtte vajadustele, sujuva töökorralduse tagamine ja tootmisprotsessi efektiivsuse suurendamine;
 • müügi- ja ostustrateegia pidev ajakohastamine koostöös valdkonna juhtidega;
 • olla toeks ostujuhile strateegiliste läbirääkimiste pidamisel, et kindlustada ettevõttele tootmiseks vajalik kvaliteetne materjal (leht- ja okaspuit);
 • finantstegevuste juhtimine;
 • töötajate suunamine ja motiveerimine ettevõtte eesmärkide suunas – ettevõttele on omane vahetu, lihtne ja positiivne suhtluskultuur;
 • uue tarkvara (Odoo) juurutamine.

 Ootame sind kandideerima kui sul on:
 • kõrgharidus;
 • eelnev juhtimiskogemus puidutootmisettevõttes;
 • kiire, loov ja loogiline mõtlemine ning suutlikkus ettevõtet paindlikult juhtida;
 • oskus meeskonnatunnet hoida;
 • hea pingetaluvus ning sihikindlus alustatu lõpuni viimisel;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus nii suuliselt kui kirjalikult ning hea vene keele valdamine.
Kasuks tuleb kogemus puidu sisseostul.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee või CV-Online kaudu kuni 2. mai 2022. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.Lisainfo: värbamispartner Sirje Tammiste telefonil
+372 514 4084 või sirje@tammistepersonal.ee 


Lisainfo:
värbamisassistent Marlén Vilbaste telefonil
+372 5353 5859 või marlen@tammistepersonal.ee.