Tööpakkumised

ASSISTENT

AS SmartCap on Eesti Arengufondi tütarettevõte, mis tegeleb riskikapitalifondide valitsemisega. Ettevõttes töötav investeerimismeeskond teeb investeeringuid varases faasis tegutsevatesse tehnoloogiaettevõtetesse.  

www.smartcap.ee  
 

Otsime SmartCap meeskonda aktiivset ja avatud loomuga 

ASSISTENTI,

(Esialgu tähtajaline leping kuni 31.12.2016.)  

kes toetab meeskonda, võttes enda kanda dokumendihalduse ja administreeriva töö. 


Sinu tööülesannete hulka kuulub

 • juhatuse liikmete ja töötajate kuluaruannete (sh lähetusaruannete) koostamine esitatud dokumentide alusel
 • töölepingute administreerimine ning nende kohta informatsiooni edastamine raamatupidajale
 • personali puhkuseavalduste registreerimine ning nende kohta informatsiooni edastamine raamatupidajale, puhkusegraafiku koostamine
 • tervisekontrolli üle arvestuse pidamine ning töötervishoiualaste nõuete järgimise tagamine
 • ostuarvete edastamine raamatupidajale
 • maksekorralduste ettevalmistamiseks vajaliku info edastamine raamatupidajale
 • dokumentide registreerimine dokumendihaldussüsteemis ning paberil dokumentide arhiveerimine
 • ekspertkomitee teenindamine, koosolekute kokkukutsumine, materjalide edastamine, protokollimine, ekspertidele väljamaksmisele kuuluvate tasude arvestamine
 • SmartCapi nõukogu teenindamine, koosolekute kokkukutsumine, materjalide edastamine, protokollimine, tasude arvestamine
 • SmartCapi otseinvesteeringutele erafondivalitseja leidmisega seotud tegevuste assisteerimine (kohtumiste ettevalmistamine, vajaduse korral protokollimise korraldamine jm)
 • uute investeerimissuundade käivitamise ja konkursi assisteerimine (kohtumiste ja koosolekute ettevalmistamine, vajaduse korral protokollimise korraldamine jm)
 • suhtlemine telekommunikatsiooniteenuste pakkujatega (nt Telia)
 • IT vahendite hoolduse ning defektide kõrvaldamise korraldamine
 • konverentside, koolituste ja lähetustega seotud reisiteenuste tellimine


Oled sobiv kandidaat, kui sul on keskeriharidus, rakenduskõrgharidus või kõrgharidus (eelise annab finants- või administratiivtööalane haridus). Peale selle on vaja vallata väga heal tasemel eesti ning inglise keelt kõnes ja kirjas ning eelise annab administreerival ametikohal töötamise kogemus.


Edu tagavad

 • oskus reegleid järgida
 • hea ajaplaneerimine
 • positiivne suhtumine ja abivalmidus
 • korrektsus ja täpsus
 • kohusetundlikkus
 • oskus töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas
 • väga hea kontoritarkvara programmide valdamine

Ettevõte pakub 

 • motiveerivat töötasu
 • sporditoetust
 • professionaalset ja sõbralikku meeskonda
 • hubast kontorit Tallinna kesklinnas

 

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 18.04.2016.

Lisainfo projektijuht Ingrid Valgmalt telefonil 5647 4777 või ingrid@tammistepersonal.ee