Tööpakkumised

ARENDUS- JA HALDUSJUHT

Sami Gruppi kuuluvad masinaehitusettevõte AS Sami, mis toodab juba üle 30 aasta Sami kaubamärgi all teehooldusmasinaid ja Avant laaduritele töövahendeid ning Leguan tõstukite komponente. Lisaks kuulub kontserni Sami Masinakeskus, mis on Sami ja Avant toodete maaletooja kogu Baltikumis ja edasimüüja Eestis. Üle 95% meie toodangust eksporditakse ning peamised turud on Norra, Rootsi, Taani, Soome ja Island ning Balti riigid. Sami Grupi ettevõtetes on kokku ca 250 töötajat ning tootmisüksused asuvad Sauel, Valgas ja Otepääl.

Kutsume enda meeskonnaga ühinema

ARENDUS- JA HALDUSJUHI,

kelle peamiseks ülesandeks on ettevõtte kinnisvara arendusprojektide juhtimine, korraldamine ja järelvalve.

Sinu peamised tööülesanded on:
 • hoonete planeeringute ning ehitus- ja kasutuslubade menetlustega tegelemine;
 • vajalike hangete korraldamine ja lepingute sõlmimine;
 • projekteerimis-, ehitus- ja garantiitööde korraldamine, juhtimine ja järelevalve tellijana;
 • üüripindade rentimise, haldamise ja korrashoiu juhtimine;
 • üürnikele haldusteenuse tagamine;
 • grupi haldustiimi igapäevatöö juhtimine.

 Ootame sind kandideerima, kui sul on:
 • varasem töökogemus kinnisvara- või ehitussektoris;
 • kogemus arendusprojektide juhtimises;
 • kogemus hangete korraldamisel, lepingute sõlmimisel ja läbirääkimiste pidamisel;
 • investeeringute ja finantside juhtimisoskus;
 • oskus olla oma töös iseseisev ning samas teha koostööd tiimiga;
 • analüüsi- ja organiseerimisoskus;
 • hea pingetaluvus ja iseseisvus;
 • väga heal tasemel eesti keele oskus nii suuliselt kui kirjalikult.

Meiega liitudes saad osa kasvava ettevõtte põnevatest väljakutsetest kaasaegses ja pidevalt arenevas töökeskkonnas. Pakume omalt poolt sporditoetust ja sõiduauto kasutamise kompensatsiooni.

Kandideeri portaalide CV-Online, CV Keskus ja Tammiste Talendibaasi kaudu kuni 03.10.2022. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!
Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.Lisainfo värbamispartner Marlén Vilbastelt telefonil +372 5353 5859 või marlen@tammistepersonal.ee.