Tööpakkumised

ASSISTENT

Advokaadibüroo COBALT on Eesti suurim advokaadibüroo, mis osutab õigusteenuseid kõigis majandustegevusega seotud valdkondades. Büroo kuulub advokaadibüroode ühendusse COBALT, mis ühendab Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes tegutsevat enam kui 170 juristi-advokaati. www.cobalt.legal

Otsime advokaadibüroo COBALT meeskonda

                                               ASSISTENTI,

kes tunneb rõõmu advokaatide ja juristide aitamisest, võttes enda kanda dokumendihalduse ja töö administreeriva poole.

Sinu tööülesannete hulka kuulub

 • advokaatidele tugiteenuste osutamine:
 • dokumentide paljundamine, komplekteerimine, skaneerimine, köitmine ja ühest formaadist teise konverteerimine
 • päringute tegemine registritest ja andmebaasidest
 • väljavõtete korraldamine registritest
 • dokumentide saatmine kulleriga ja saadetiste ettevalmistamine
 • dokumentide tõlgete ja apostilliga kinnitamise korraldamine, suhtlemine notaribüroode ja tõlgiga
 • büroo üldtelefonile vastamine, kõnede suunamine ja teadete võtmine
 • büroo- ja klientidevahelise infovahetuse korraldamine
 • külaliste vastuvõtmine
 • sissetuleva posti, sh käsiposti vastuvõtmine, registreerimine ja toimetamine adressaadini, vajadusel skaneerimine ja salvestamine
 • väljamineva posti, sh käsiposti ettevalmistamine, registreerimine, kaaskirja, ümbriku jms korrektne vormistamine ja väljasaatmine
 • vajadusel isiklikult dokumentide viimine/toomine (üliharva)
 • dokumentide üleandmise-vastuvõtmise aktide koostamine ja allkirjastamise korraldamine dokumentide väljaandmisel
 • kullerisaadetiste, tõlketööde, registritest tellitud väljavõtete jms kulude üle arvestuse pidamine
 • töövahendite ja muude tarvete olemasolu jälgimine
 • mistahes muude tehniliste ülesannete ja abifunktsioonide täitmine


Oled sobiv kandidaat, kui sul on rakenduskõrgharidus või keskeriharidus ja sellele lisanduv kutse- ja ametialane ettevalmistus. Peale selle on vajalik väga heal tasemel eesti keele valdamine kõnes ja kirjas ning suhtlustasemel inglise ja vene keele valdamine.Kasuks tuleb varasem administreerival ametikohal töötamise kogemus.

Edu tagavad

 • korrektsus ja täpsus
 • positiivne suhtumine ja abivalmidus
 • kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
 • prioriteetide seadmise oskus
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
 • enesekindlus
 • oskus töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas
 • väga hea kontoritarkvara programmide valdamine

Ettevõte pakub

 • hindamatut kogemust töötamisel Eesti suurimas advokaadibüroos
 • professionaalset meeskonda
 • hubast kontorit Tallinna kesklinnas
 • võimalust panustada ettevõtte tegemistesse vastavalt oma kompetentsidele

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 19.05.2016.

Lisainfo projektijuht Ingrid Valgmalt telefonil 5647 4777 või ingrid@tammistepersonal.ee