Tööpakkumised

ASSISTENT

Tammiste Personalibüroo on 2001. aastal loodud personaliotsingute ja koolitustega tegelev ettevõte. Oleme oma klientidele partneriks õigete inimeste värbamisel, kandidaatide ja töötajate hindamisel ning meeskonna arendamisel. Meie kontorid on Tallinnas ja Pärnus.


Ootame oma professionaalsesse, pühendunud ja sõbralikku meeskonda

ASSISTENTI,

kes abistab projektijuhte personaliotsingu- ja koolitusprojektide läbiviimisel ning tagab Pärnu büroo sujuva toimimise.


Assistendi tööülesanded peale igakülgset väljaõpet on:

· projektijuhtide assisteerimine personalikonkursside läbiviimisel:

 • vajadusel projektijuhiga kliendikohtumistel osalemine
 • lepingute ettevalmistamine
 • kuulutuste kujundamine, reklaampindade broneerimine, reklaamide edastamine ning avaldamine
 • töötamine tööotsijate ja avalike andmebaasidega ning projektijuhtimise programmiga (meie enda andmebaas Karjäärikaust, CV Keskus, CV-Online, LinkedIn, Infopank, Google, Scoro)
 • CV-de esmane analüüs
 • konkursside käigus kandidaatidega suhtlemine – testimistele ja intervjuudele kutsumine, testide läbiviimine, tagasiside andmine
 • testide ja kandidaatide andmete (ka CV-de) sisestamine meie andmebaasi Karjäärikaust
 • kokkuvõtete/lepingute tõlkimine inglise keelde

· koolituste ettevalmistamisel osalemine - materjalide kujundamine ja komplekteerimine, esitluste kujundamine, osalejate registreerimine ja info jagamine 

· Pärnu büroo sujuva toimimise tagamine ning juhataja abistamine ettevõtte üldhaldusega seotud tegevustes:

 • igakuiste ostuarvete sisestamine arvehalduse süsteemi
 • ettevõtte kodulehe, andmebaasi ning sotsiaalmeedia lehtede (Facebook, LinkedIn) haldamine
 • Google Adwords reklaami haldamine
 • uudiskirja kujundamine ja edastamine soovijateni
 • bürootarvete tellimine jm. jooksvad ülesanded (koostöös Tallinna assistendiga)
 • erinevates infosüsteemides ja andmebaasides info ajakohasena hoidmine 

Kui tahad just sellist tööd teha, ootame Sind kandideerima! 

Oled meie jaoks atraktiivne kandidaat, kui Sul on:

 • isiksuslik küpsus ja arusaam iseendast – tead, mida suudad ja soovid elus teha
 • kõrgharidus (bakalaureuse kraad)
 • kasuks tuleb eelnev assisteeriva töö kogemus ja/ või kogemus personalitöö valdkonnas
 • väga heal tasemel suuline ning kirjalik eesti ja inglise keele oskus. Kuigi igapäevane töökeel on eesti keel, on vaja suhelda inglise keelt kõnelevate klientide ning kandidaatidega nii suuliselt kui kirjalikult ning tõlkida erinevaid tekste inglise keelde.
 • kontoritarkvara (MS Office) väga hea kasutamise oskus
 • soov teha assisteerivat tööd – meie projektijuhid küsivad abi pidevalt ja nad soovivad tunda, et aitad neid rõõmuga J, meie kandidaadid ootavad alati sõbralikku kohtlemist. Sina lood meie ettevõttest esmamulje!
 • initsiatiivikus - meile meeldib, kui märkad ise, mida on vaja teha ning pakud abi
 • suutlikkus teha rutiinset tööd
 • töös on vajalik kiirus ja täpsus, samal ajal olla avatud suhtleja
 • oskus oma tööaega efektiivselt planeerida
 • iseseisvus ja valmisolek ettevõtte arengus/töökorralduses kaasa rääkida – meie büroos on kõik töötajad samavõrra tähtsad ja olulised ressursiallikad, igaühe mõtted loevad
 • B-kategooria juhiload
 

Kasuks tuleb

 • kujundusprogrammi Adobe Illustrator tundmine (kindlasti valmisolek seda õppida)
 • huvi või teadmised internetiturundusest

Sisseelamisperioodil tegeleb kuulutuste kujundamise ning Google Adwords reklaamiga Tallinna assistent, kuid hilisemalt on oluline ka need tegevused selgeks õppida.
 

Hea meist teada

 • Meie kontorid on Tallinnas ja Pärnus, kuid me oleme üks meeskond.
 • Iganädalaselt on meil Skype koosolekud ja paari kuu tagant ühised strateegiapäevad, kus ettevõtte olulisemad teemad läbi arutame ja uusi sihte seame.
 • Teeme vastavalt vajadustele sisekoolitusi, huvi korral käime erinevatel seminaridel, konverentsidel – iga meie töötaja peab nii tööalaselt kui isiksuslikult arenema. Siis areneb ka ettevõte.
 • Tallinna ja Pärnu kontori assistendid jagavad omavahel tööülesandeid ning teevad tihedat koostööd.
 • Me võtame aeg-ajalt koos midagi mõnusat ette, just nii, nagu mõtted tulevad ja võimalusi on.
 • Hea omavaheline läbisaamine, toetus ja abivalmidus on meie suurim varandus. „Meie“ on alati olulisem kui „mina“.
 • Töötajate sissetulek sõltub ettevõtte käekäigust, igaühe panusest. Ka Sinust, kui meiega ühined.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 02.01.2018, lisades CV-le motivatsioonikirja.  

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse! 

Lisainfo: Haldi Rae; assistent; telefon +372 5698 8100; e-post haldi@tammistepersonal.ee.