Tööpakkumised

AVALIKU SEKTORI ARENDUSPROJEKTIDE JUHT

Civitta on Balti regiooni juhtiv kohalikul kapitalil põhinev konsultatsiooniettevõte. Aitame tuvastada organisatsiooni probleeme ja arenguvõimalusi, viia läbi vajalikke uuringuid, arendada meeskonna teadmisi ja oskusi, planeerida tegevusi eesmärkide ellu viimiseks, leida rahastusvõimalusi ja viia edukalt ellu projekte. Tänaseks on ettevõtte püsiklientide hulgas juhtivad teadus- ja arendusettevõtted, tööstus- ning teenusettevõtted, kõik suuremad ülikoolid ning olulisemad riigiasutused ja omavalitsused. Tegutseme kümnes riigis ja ettevõttes on kokku 200 töötajat, kellest 35 on Eesti kontorites.

Lisainfo leiad www.civitta.ee.

Ootame oma meeskonnaga ühinema

AVALIKU SEKTORI ARENDUSPROJEKTIDE JUHTI.


MEIEGA LIITUDES SAAD SA

 • anda oma panuse avaliku sektori arendusprojektide koostamisse (strateegiad, arengukavad, rahastustaotlused, tasuvusanalüüsid)
 • planeerida ja juhtida EL struktuurifondidest või muudest välisvahenditest rahastatud projekte
 • osaleda valdkonna arendamises ning müügimaterjalide ja –pakkumiste koostamisel

Töö viib sind kokku oma valdkonna ekspertidega, kelle käest saad õppida ja omandada väärtuslikke kogemusi.

OLED MEIE INIMENE, KUI SUL ON

 • kõrgharidus
 • varasem kogemus EL struktuurifondidest rahastatud projektide juhtimisel
 • huvi avaliku sektori arendamise ja projektijuhtimise vastu
 • kiire õpivõime ja analüütiline lähenemine
 • valmisolek väljakutseteks, positiivne hoiak ja initsiatiivikus
 • soov klienti aidata ja nutikus lahenduste leidmisel
 • oskus meeldivalt suhelda ja suhteid hoida
 • suurepärane kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus eesti keeles
 • hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus inglise keeles

Kasuks tulevad teadmised riigihangetest. Töö iseloom eeldab valmisolekut Eesti-sisesteks ametisõitudeks ning võimaldab paindlikku tööaja planeerimist.


Kandideeri  portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu kuni  30.08.2017.  

Lisainfo Ingrid Valgmalt telefonil 5647 4777 või ingrid@tammistepersonal.ee.

Tagame kandideerimisel konfidentsiaalsuse!