Tööpakkumised

DIREKTOR


Pärnu Spordikool on Pärnu Linnavalitsuse hallatav huvikool, kus 33 kogenud treeneri all treenib 817 õpilast.
Spordikooli treenerite ja õpilaste kasutada on kaasaegsed treeningtingimused Spordihallis, Rannastaadionil, Kergejõustikuhallis ja Raeküla staadionil
Tutvu Pärnu Spordikooli põhimäärusega.


Pärnu Linnavalitsus kuulutab välja konkursi, et leida
Pärnu Spordikoolile visiooniga uuendusmeelne  

DIREKTOR,

kes koostöös pühendunud ja kogenud treeneritega tagab väga hea õppe- ja kasvatustegevuse spordikoolis ja on Pärnu spordielu edendajaks.


Spordikool pakub võimalust olla võtmeisik laste ja noorte spordielu elavdamisel ja sportlike tulemuste saavutamisel:
 • aidata tugevdada laste ja noorte tervist;
 • õpetada lastele ja noortele sportlikke teadmisi, oskusi ja vilumusi ning pakkuda võistluspinget ja võistlusrõõmu;
 • kasvatada laste ja noorte vastastikust lugupidamist  “ausa mängu” idee vaimus;
 • viia läbi võistlusi, treeninglaagreid ja ülelinnalisi spordivõistlusi.

Sinu tööülesanneteks on:
 • kooli igapäevase õppetegevuse tagamine – hea tööõhkkond, professionaalsed treenerid ja sujuv töökorraldus teevad spordikoolist hea tööandja parimatele treeneritele ning toob treeningutele üha enam koolinoori;
 • koostada ja ellu viia Spordikooli arengukava;
 • planeerida eelarvet ja seda sihipäraselt kasutada.

Ootame sind kandideerima, kui sul on
 • magistrikraad või sellega võrdsustatud kõrgharidus;
 • kooli juhtimiseks vajalikud juhtimiskompetentsid;
 • eelnev töökogemus haridus- või spordivaldkonnas;
 • juhtimiskogemus vähemalt 5 aastat (allüksuse, osakonna, inimeste-, ja/või projektide juhtimine).

Oma eesmärkide saavutamisel saad toetuda põhjalikele teadmistele haridus- ja spordivaldkonna strateegiatest ning arengusuundadest.

Oled sobiv kandidaat, kui:
 • oled liider, kes loob koostöö- ja meeskonnavaimu;
 • oskad teha argumenteeritud otsuseid;
 • suudad iseseisvalt otsustada ja otsuste eest vastutada;
 • tuled toime muutuva keskkonnaga ja toetad oma kolleege muutustega kohanemisel;
 • suudad efektiivselt töötada ka pingelistes olukordades;
 • valdad eesti keelt kõrgtasemel (C1)  ja inglise keelt heal tasemel (B1);
 • oskad tööülesannete täitmiseks kasutada arvutit (tekstitöötlus, arvutustabelid, esitlused, andmebaasid, jne).

Kandideerimiseks esita CV ja motivatsioonikiri  portaalide cv.tammistepersonal.ee või CV-Online kaudu kuni 04.04.2021. a.

Kui oled konkursil edukas ja jõuad lõppkandidaatide hulka, ootame lisaks A4 visiooni „Pärnu Spordikool 3 aasta pärast“.

Lisainfo: värbamispartner ja juhataja Sirje Tammiste
telefon 5144 084; e-post sirje@tammistepersonal.ee

 

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.