Tööpakkumised

EHITUSE PROJEKTIJUHT


Montreco OÜ on kodumaisel kapitalil põhinev ettevõte, kelle peamisteks tegevusvaldkondadeks on peatöövõtt ja projektijuhtimine. Vastavalt tellija ootustele on ettevõte võimeline teostama nii väiksemahulisi ehitustöid kui ka mastaapseid, keerukaid ja innovaatilisi projekte. Hinnatakse kõrgelt tellijate soove ning lähenetakse neile kõigile individuaalselt, et pakkuda parimat võimalikku lahendust.

Kaasame Montreco OÜ meeskonda

EHITUSE PROJEKTIJUHI,

kes vastutab ehituse kavandamise ning ehitusprojekti täiemahulise juhtimise ja elluviimise eest.

Projektijuhi põhilised tööülesanded on:
 • projekti dokumentatsiooniga tegelemine (tööaja arvestus, load, kooskõlastused jms);
 • kvaliteedisüsteemi sise- ja välisauditites sisendi andmine;
 • tarnijate hindamine ja analüüs;
 • reklamatsioonide ja kliendi tagasiside käsitlemine;
 • peatöövõtulepingute allkirjastamiseelne analüüs ning parendusettepanekute tegemine;
 • peatöövõtulepingute lisade koostamine koostöös peatöövõtjaga ja/või ehitushanke korraldajaga;
 • hinnapakkumiste küsimine ja kontroll;
 • ehituse käigus kontrollhinnapakkumiste küsimine alternatiivsetelt pakkujatelt;
 • ehituse käigus alternatiivsete materjalide, seadmete ja lahenduste pakkumine ning nendega jooksev tegelemine;
 • Montreco OÜ muudatustööde menetlemine ehituse peatöövõtjaga;
 • ehitusprojektide eelarvetest ja ajagraafikutest kinni pidamine;
 • vajadusel väiksema mahuga ehitustööde korraldamine ja läbiviimine.

Oled sobiv kandidaat kui sul
on ehitusalane kõrgharidus, ehitusinseneri kutsetunnistus (võib olla ka taotlemisel) ja vähemalt kaheaastane töökogemus ehitusvaldkonna projektide juhtimises. Peale selle on vajalik väga heal tasemel eesti keele valdamine kõnes ja kirjas ning inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil.

Edu tagavad:
 • enesekindlus;
 • väga hea tehniline taip;
 • hea ruumiline taju ja matemaatiline mõtlemine;
 • analüütilisus;
 • korrektsus ja täpsus;
 • kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
 • prioriteetide seadmise oskus;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • oskus töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas.

Ettevõte pakub:
 • professionaalset meeskonda;
 • konkurentsivõimelist töö- ja lisatasu paketti;
 • ametiautot töösõitudeks;
 • võimalust panustada ettevõtte tegemistesse vastavalt oma kompetentsidele;
 • rahulikku ja toetavat töökeskkonda;
 • huvitavaid projekte.

Enamik ettevõtte projekte asub kas Tallinnas või Harjumaal. Kandideeri  cv.tammistepersonal.ee kaudu. Kandideerimine kestab sobiva kandidaadi leidmiseni.  Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!   Lisainfo: värbamispartner Ilona Viilu, tel. 5340 0686, ilona@tammistepersonal.ee.Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.