Tööpakkumised

FINANTS- JA TUGITEENUSTE ÜKSUSE JUHT

MUUDAME KOOS EESTI TERVISHOIUSÜSTEEMI PATSIENDIKESKSEMAKS


Roche Eesti
on tervishoiuettevõte, mis panustab igapäevaselt sellesse, et innovaatiline täppisdiagnostika ja täppisravimid jõuaksid Eesti patsientideni, kes neid vajavad. Kõik Roche Eesti tegevused lähtuvad inimestest ning põhinevad teadusel ja andmetel. Roche panustab koos partneritega tervishoiusüsteemide kestlikkusse.

Hoffamann La Roche on asutatud 1896. aastal Šveitsis, Baselis. Tänaseks on Roche kujunenud maailma suurimaks biotehnoloogiaettevõtteks, olles ka üleilmne liider in vitro diagnostikumide alal.
Innovaatiliste lahenduste arendamine on teinud Roche’st personaliseeritud tervishoiu valdkonna teenäitaja. Ettevõtte tugevuseks on koostöö, diagnostiliste ja farmatseutiliste vahendite ning kliinilise praktika (digi)andmete ühendamine. Viimased 13 aastat on Dow Jones indeksi alusel hinnatud Roche kui kestlikuimat ettevõttet farmaatsia-, biotehnoloogia- ja loodusteadusfirmade sektoris.
Roche Gruppi kuulub Genentech Ameerika Ühendriikides ja enamusosalus  Jaapani päritolu Chugai Pharmaceutical aktsiaportfellist. Vaata lisa www.roche.com


Otsime oma meeskonda lahendustele orienteeritud

FINANTS- ja TUGITEENUSTE ÜKSUSE JUHTI.


Sinu peamine vastutusala on Roche Eesti OÜ finants- ja tugiteenuste valdkonna strateegiline juhtimine ja arendamine.

Lisaks panustad ja omad põhjalikku ülevaadet äriprotsesside, raamatupidamise, maksude, hinnakujunduse, tarneahela ja IT tegevuste ja protsesside juhtimisse ning ettevõttesisestesse globaalsetesse projektidesse.

Oled toetav, kaasav ja vastutust jagav juht, kes loob oma meeskonnale võimalused edukate tulemuste saavutamiseks. Sinu eestvedamisel saavad ellu viidud valdkonna muudatused nii kohalikul kui ka globaalsel tasandil.

Sinu võtmetegevuseks on:
 • juhtkonna liikmena panustada aktiivselt ettevôtte strateegilisse arengusse;
 • juhtida ja jälgida ettevõtte finantstegevusi ja - tulemusi;
 • eelarve koostamine  ja kontroll selle täitmise, kasutamise ja muudatuste üle;
 • jälgida raamatupidamise ja maksude arvestuse vastavust Eestis kehtivatele seadusaktidele;
 • osaleda äripartnerina aktiivselt ettevõttesisestes globaalsetes võrgustikes, jagades oma ideid ja kogemusi Eesti väliselt ning tuues parimad praktikad Eestisse;
 • olla usaldusväärne partner ja kontakt ettevõtte siseselt teistele globaalsetele üksustele;
 • seada prioriteete ja tagada ressursside kasutamine tulemuslike lahenduste leidmiseks;
 • juhtida eesmärgipäraselt vastutusvaldkonna tegevusi;
 • olla ettevõttesiseselt teistele töötajatele partneriks finantsandmete analüüsis ning nende praktilises rakendamises uute võimaluste loomisel;
 • suunata läbi oma ettepanekute ettevõtet lühi- ja pikaajaliste eesmärkide saavutamisel.

Ootame sind kandideerima, kui:

 • sul on erialane kõrgharidus
 • omad vähemalt 5-aastast finantsvaldkonna juhtimise kogemust
 • tunned Eestis kehtivat valdkonda reguleerivat seadusandlust (raamatupidamine, maksud, tööjõud jne);
 • oled hea nii protsesside kui ka inimeste juhtimisel ning omad kogemust (strateegiliste) muudatuste juhtimisel ja elluviimisel
 • oskad luua ja juhtida koostöösuhteid ning tunned rõõmu usaldusel põhinevate koostöösuhete hoidmisest ning omad oma valdkonnas suhtevõrgustikku ja oled valmis seda ka ettevõttes globaalsel tasandil arendama;
 • oled ettevõtja mõttelaadiga, osates seada prioriteete ja vastavalt sellele luua ning ellu viia strateegiaid;
 • sinu kandvateks väärtusteks on ausus, vastutustundlikkus ja hoolivus;
 • oled suurepärase eesti keele oskusega ja suhtled vabalt inglise keeles – see on vajalik, et teha edukalt koostööd Roche globaalsetes võrgustikes.

Oled oma töös edukas, kui oskad näha suurt pilti, samas märkad ka detaile ning naudid tööd muutuvas keskkonnas. Sulle on loomupärane, et suunad oma energia ka inimeste vahelistesse suhetesse.

Kasuks tuleb, kui omad kogemust tervishoiusüsteemis töötamisel ja mõistad selles toimivaid protsesse ja nende juhtimist ning sul on rahvusvahelises korporatsioonis töötamise kogemus.

Roche meeskonnaga liitudes saad:
 • sisseelamisperioodil tuge mentorilt rahvusvahelisel tasandil;
 • professionaalse ja isiksusliku arengu toetuse;
 • kaasaegse töökeskkonna - Roche Eesti on tervist edendav ja paindliku tööajaga kaugtööd soodustav ettevõtte;
 • sõbralikud ning iseseisvust väärtustavad töökaaslased;
 • lisaks põhipalgale ka tulemustasu, milles on olulisel kohal ka keskkonda säästev komponent ning muid soodustusi ja toetusi;
 • võimaluse rahvusvaheliseks karjääriks.


Kandideeri cv.tammistepersonal.ee, CV-Online või LinkedIn kaudu kuni 
26.06.2022. Palun lisa enda CVle inglise keelne motivatsioonikiri. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemiseks ja säilitamiseks.Lisainfo: värbamispartner Kadi Kuuskmann
telefonil 525 0970 või kadi@tammistepersonal.ee.